“Dijital Medya ve Çocuk” deneme yayını 2015-2016 akademik yılı sonbahar döneminde Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi dersi olan IIW – Independent Interdisciplinary Work kapsamında Yrd. Doç. Dr. Esra Ercan Bilgiç’in süpervizörlüğünde başlamıştır. Düzenli web yayınına ve sosyal medya paylaşımlarına 2015-2016 akademik yılı bahar döneminde C-Lab dersi içinde yürütülen dijital medya ve çocuk konulu proje kapsamında geçilmiştir.

2016-2017 akademik yılından itibaren, İstanbul Bilgi Üniversitesi  Medya ve İletişim Sistemleri Lisans ve Yüksek Lisans Programları bünyesindeki tez dersleri kapsamında çocuk ve dijital medya ilişkisini konu alan tezler desteklenecektir.

Computer Key orange - Research

Bunların yanında “Okul Öncesi  Çocukların Dijital Medya Kullanım Alışkanlıkları”, “Dijital Medyada Çocuk Hakları: Türkiye Örneği” ve “Çocuk-Aile İlişkisinin Dijital Medya Üzerinden Medyatizasyonu” başlıklı araştırma projelerimiz için fon başvurusu süreçleri devam etmektedir.