i-Theatre ile Çocuklar Paylaşarak Yaratmayı Keşfediyorlar

Yazan: Deniz Eroğlu – Editör: Birol Şevki Tavlı

Okul öncesi çağdaki çocukların eğitiminde rol oynayan kişi ve kurumların yanında, bu eğitimin nasıl verildiği de bir o kadar önemli. Dolayısıyla eğitimin desteklendiği araçları özenle seçmek gerekiyor. Bu araçların en yenilerinden biri, i-Theatre. i-Theatre, İtalya’da EDUTECH firması tarafından üretilmiş ve çocukların motor becerilerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlayan bir dijital öykü anlatımı ürünü. Dijital Medya ve Çocuk olarak i-Theatre ile 11-13 Kasım arasında gerçekleşen Teknoloji ve Eğitim Fuarı’nda tanışmıştık. Bu yazıda i-Theatre’ı daha ayrıntılı biçimde tanıtmak istedik.

Nasıl bir ürün?

Tekerlekli, tahta bir araba şeklinde tasarlanan i-Theatre, okul öncesi çağdaki çocuklara kendi öykülerini dijital bir yolla anlatma şansı tanıyan bir sistem. Aynı anda birçok çocuğun beraber kullanabildiği bu ürün, bu yönüyle çocuklara sosyalleşme olanağı da sağlıyor. Dijital öykü yazarlığıyla çocukları erkenden tanıştıran i-Theatre, çocukların iyi birer medya okuryazarı olmaları yolunda bir adım olma niteliği taşıyor.

Özgün yanı ne?

Çocukların yaratıcı bireyler olabilmeleri için bu gibi oyunları gelişim süreçlerine entegre etmek çok önemli. Çocuklar motor becerilerini kullanarak elleriyle yaptıkları çizimleri kendi sesleriyle birleştirerek kaydediyorlar.  i-Theatre hem dijital, hem de dokunsal özellikler barındırıyor. Kesme, silme, yapıştırma gibi komutları küçük nesneler kullanarak gerçekleştiren çocuklar, böylelikle hem duygusal, hem de fiziksel becerilerini kullanıyorlar. Çocukların hayal dünyasını genişleten i-Theatre’ın başlıca hedefi ise onları dijital medyanın tüketicileri olmaktan çıkarıp yaratıcı bir şekilde içerik üretmelerini sağlamak. i-Theatre’ın tekerlekli bir araç olarak tasarlanmasının da bir amacı var. i-Theatre hareketli, dijital bir laboratuvar olarak tanımlanıyor.

Nasıl kullanılıyor?

Çocuklar ilk olarak öykünün geçtiği yeri ve karakterleri, bireysel olarak veya grupça kâğıtlara çiziyorlar. Daha sonra çizilen resimler dijital ortama tarayıcı aracılığıyla aktarılıyor. Dijital ekrana gelen çizimler, kesilip yapıştırılarak hatta büyütülüp küçültülerek ve istenirse çoğaltılarak yeni bir kompozisyon oluşturuluyor. Seslendirme seçeneği sayesinde çocukların, kendi öykülerini kendi seslerinden anlatmaları sağlanıyor. Böylece çocuklar kendi animasyonlarını yaratmış oluyorlar.

Kısacası i-Theatre çok yönlü bir uygulama. Çocukların yaratıcılıklarını besleyerek dil, duygu ve sosyalleşme becerilerini geliştirmek için tasarlanmış. Somut ve soyutu bir arada sunduğu için tüm duyuların aynı anda kullanılmasına olanak veriyor. Okullarda öğrencilerin iletişim, dayanışma, eleştirel düşünme, sorun çözme, paylaşma, karar verme gibi yetilerinin gelişiminde rol oynayabilecek bu ürün, Avrupa Birliği tarafından da mükemmeliyet sertifikasıyla ödüllendirilmiş durumda.

Leave A Comment