Ortaokul Öğrencileri İçin Matematiği Geliştiren Uygulama: Matletik K-8

YAZANDila Naz Kelekçi

 

Matletik K-8 keşfederek öğrenme odaklı 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri için hazırlanmış bir matematik uygulaması. İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Enis Sınıksaran ve Doç. Dr. M. Hakan Satman tarafından geliştirilen Matletik K-8, dijital dünyanın yaygın araçlarından biri olan aplikasyon ile öğrencilerin matematik dersine olan yaklaşımlarını iyi yönde etkilemeyi hedefliyor. Dijital Medya ve Çocuk projesi kapsamında Sınıksaran ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızda, Matletik K-8 fikrinin ortaya çıkışı, nasıl ilerlediği ve gelecek planları üzerine konuştuk.

“…çocukların akıllı tahtada, kendi kontrollerinde dokunarak öğrenmeyi çok sevdiklerini ve aslında müfredatlarına göre çok ileri olan konuları bile korkusuzca ve eğlenerek öğrenebildiklerini farkettik.”

Matletik K-8 uygulamasının fikri nasıl ortaya çıktı ve neyi amaçladınız?

Matematiksel bilgi ve kavramları oluşturmada ve sunmada başvurulan ve genellikle sürgü, düğme gibi GUI (Graphical User Interface) araçlarını kullanan ve aplet olarak isimlendirdiğimiz minik uygulamalarla matematik kavram ve yöntemlerin görsel araçlarla kavratılması, matematiksel sezginin geliştirilmesi öncelikli amaçlardan birisidir. Ayrıca elle yapılması güç ya da olanaksız süreçlerin (Pi sayısının beş milyon ondalık basamağını görmek gibi) hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi yaygın kullanım nedenlerinden birisidir.

Apletlerin etkisini ilk olarak kendi derslerimde farkettim. O zaman Mathematica dilinde yazdığım apletleri zaman zaman matematik ve istatistik derslerimde kullandım ve önceden anlaşılmasında zorluk yaşandığını bildiğim ‘Büyük Sayılar Yasası’ gibi konuların çok daha kolay anlatıldığını ve öğrenciler tarafından içselleştirilebildiğini fark ettim.

Daha sonra üniversitemiz bünyesindeki Çocuk Üniversitesi programlarında 8-15 yaş grubuna çeşitli modüllerle aplet teknolojisinin kullanıldığı eğitimleri verme fırsatı oluştu. İki yıl süren bu eğitimlerde çocukların akıllı tahtada, kendi kontrollerinde dokunarak öğrenmeyi çok sevdiklerini ve aslında müfredatlarına göre çok ileri olan konuları bile korkusuzca ve eğlenerek öğrenebildiklerini farkettik. Örneğin, dairenin alan formülünün nereden geldiğini, Pi sayısının irrasyonelliğini, sonsuz serinin mantığını ya da elipsin tanımını bu yaş grubuyla tartışabildik.

Bu süreçlerin sonunda Teknokent’te bir şirket kurmaya karar verdik ve aplet teknolojisi temelli olmak üzere her seviyede uygulama geliştirmeye koyulduk.

 “…öğrencilerin öğrenme modelleri farklıdır.”

Uygulamanın öğrencilerin matematiğe olan yaklaşımında nasıl bir etkisi olmasını hedefliyorsunuz?

Matematik eğitimi genellikle bazı standart yöntemleri kullanarak bazı tanımlı problemleri nasıl çözeceğimiz üzerine şekillenmiştir. Özünde de semboliktir. Sembolik ve soyut düşünme konusunda doğuştan becerileri görece daha fazla olan çocuklar da müfredatlarda sunulan problemleri çözerek başarılı olurken diğerleri başarısız olurlar. Bunun sonucunda başarısız çocuklarda bir matematik korkusu ve matematiğe karşı negatif bir tutum oluşabilir. Bunun etkilerini de yaşam boyu taşıyabilirler. Oysa öğrencilerin öğrenme modelleri farklıdır.

Matematik düşünmeye yatkın da olsa salt kullanılan yöntemler nedeniyle bir öğrenci matematikle pozitif bir ilişki geliştiremeyebilir. Eğer bir çocuk gelecekte mühendis ya da fizikçi olacaksa, psikolog ya da uluslararası ilişkiler uzmanına göre şüphesiz daha çok matematik kullanacaktır. Ancak “matematiksel düşünmeyi” herkes öğrenebilir ve eğitim sistemleri bunu başardığında bunun kişisel mutluluk ve başarıdan toplumsal faydaya ölçülebilir katkıları olacaktır.

Bu anlamda eğitimde yeni bir yöntem ve teknik uygulandığında buna öğrencilerin verdiği tepkiler istatistik yöntemlerle mutlak surette ölçülmelidir. Biz de bu yöntemleri uygulayarak aplet teknolojisinin sağladığı ortamın başarıyı artırdığını, olası kaygıyı azalttığını ve matematiğe ilişkin negatif tutumun bazı boyutlarda pozitife dönüştüğünü gördük ve uluslararası ölçekte bu sonuçları yayınladık.

Uygulama şu an belli bir yaş grubuna hitap ediyor, bunu çeşitlendirmeyi düşünüyor musunuz?

“Matletik K-8 Matematik” isimli uygulamamız 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanmış olup Milli Eğitim Bakanlığının güncel matematik müfredatının tamamını içerik olarak kapsayan dört adet elektronik kitap ve bu kitaplara gömülü olarak yer alan 327 tane appletten oluşmaktadır.
Bu appletler ile tüm konuların interaktif ve dinamik bir şekilde keşfedilmesi amaçlanmıştır. Uygulama müfredata paralel hazırlansa da içinde Pi sayısında doğum gününü aramak gibi eğlenceli konular da yer almaktadır. Ayrıca analitik bir motor ile milyonlarca farklı sorunun üretildiği testler de uygulamada yer almaktadır.
Çeşitlenme konusuna gelirsek; 7’den 70’e her matematik meraklısının ilgilenebileceği Matematik Dünyası, İstatistik Dünyası” ve Dynamic Statistics gibi simülasyon ve oyununların yer aldığı uygulamalar da geliştirdik.

Matletik K-8 şu an Android cihazlarda kullanılabilir bir uygulama, daha fazla kişiye erişim açısından iOS cihazlara da uygun hale getirmek hedefleriniz arasında yer alıyor mu?

Aldığımız geri bildirimler doğrultusunda iOS cihazlar için de hazırlıklarımız sürmekte.

 

Enis SINIKSARAN kimdir?

İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Enis SINIKSARAN,
İTÜ Gemi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans,
İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans,
İstanbul Üniversitesi İstatistik alanında doktora
eğitimini tamamladı. Matematiksel İstatistik,
Monte Carlo Simülasyon, Karar Alma Süreçlerindeki Bilişsel Sorunlar,Bilim Felsefesi, Elektronik Öğrenme konuları başlıca araştırma alanlarıdır.
Özellikle son beş yılını matematik eğitiminin bilgisayar temelli gerçekleştirilmesi   süreçlerine ayırdığını söyleyebiliriz.

 

 

 

 

Görsel kaynak: www.freepik.com

 

 

 

Leave A Comment