0-8 Yaş Arasındaki Çocuklar Dijital Medyayı Nasıl Kullanıyor?

ÇEVİRENZeynep Zati

 

The Common Sense Census’un paylaştığı “0-8 Yaş Arası Çocukların Medya Kullanımı Raporu 2017”, Amerika’daki oranlarla ilgili sonuçlar ortaya koyuyor.

Mobil medya toplumun her sosyoekonomik kesiminde etkisini gösteriyor

Amerika’da 8 ve 8 yaştan küçük çocukların %98’i, evinde mobil bir cihazla yaşıyor. Bu çocukların ailelerinin %95’inde akıllı telefon, %75’inde ise tablet bulunuyor. Ayrıca, bu yaş grubundaki çocukların %42’sinin kendisine ait tableti bulunuyor. Bu oranlar seneler içerisinde düzenli bir artış gösteriyor.

Genel medya kullanım oranı geçtiğimiz seneler ile aynı kalmış olsa da çocukların medyayı nasıl kullandığı oldukça değişiklik gösterdi

Çocukların 2011 yılında televizyon izleme oranı %51 iken, 2017 yılında %42’ye düşüyor. Bilgisayar kullanımı 6 sene içerisinde %13’ten %7’ye inerken, mobil cihaz kullanımı ise %4’ten %35 oranına yükseliyor.

Çocuk doktorlarının önerilerinin aksine, çoğu çocuk yatmadan önce kısa bir süre önce medya kullanıyor ve birçok aile çoğu zaman televizyonu arka planda bırakıyor

Bu yaş grubuna sahip çocukların %49’u, yatmadan önce televizyon izliyor ya da video oyunları oynuyor. Ailelerin %42’si televizyonun birinin izleyip izlememesine bağlı olmadan her zaman açık ya da günün neredeyse tamamında açık olduğunu belirtiyor. Buna rağmen aslında Amerika Çocuk Doktorları Akademisi çocukların yatmadan bir saat önce ekran içeren medya kullanmamalarını öneriyor. Akademi ayrıca izlenmediği zaman televizyonun kapatılmasını öneriyor. Arka planda açık olan medya çocukları kötü etkileyebileceği için doğru bulunmuyor.

Aileler şiddet miktarı, cinsel içerik ve reklamcılığa karşı medya kullanımı konusunda endişeli olsa da medyanın öğretim ve yaratıcılığı destekleme açısından kullanımı konusunda olumlu bir tavır sergiliyor

Ailelerin medya kullanımı konusundaki en büyük endişelerini %78 oranı ile şiddet unsuru oluşturuyor. Bunun yanında %77 oranında cinsel içerik, %70 oranında medya ile çok fazla vakit geçirme ve %69 oranında da medyadaki reklamcılık ve materyalizme maruz kalma konularında endişeler bulunuyor. Bir taraftan da çocukları ekranda vakit geçiren ailelerin %67’si bunun az ya da çok da olsa çocuklarının öğrenmelerine yardım ettiğini ve %57’si de yaratıcılıklarını arttırdığını belirtiyor.

https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/csm_zerotoeight_fullreport_release_2.pdf

Leave A Comment