“Çocuklar İçin Güvenli İnternet” Seminerine Katıldık

YAZANİrem Bayer

Dijital Medya ve Çocuk ekibi olarak 19 Kasım’da İstanbul Go Okulu’nun düzenlediği “Çocuklar İçin Güvenli İnternet Kullanımı” adlı seminere konuk olduk. Ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde “Çocukları internetteki tehlikelerden korumanın yolları nelerdir?”, “Çocukların internet kullanımları yaş gruplarına göre nasıl değerlendiriliyor?”, “Çocuklar interneti daha çok nasıl kullanıyor?”, “Çocuklarınız için önerilen uygulamalar hangileri?” ve “Siber zorbalık nedir, çocuğunuzun siber zorba olduğunu anlamanın yolları nelerdir?” gibi başlıklar tartışıldı. İnterneti çocuklara yasaklamanın hem yanlış hem de imkansız olduğunu vurgulayan konuşmacılar, çocukları doğru yönlendirmekle ilgili ebeveynlerle çeşitli ipuçları paylaştılar.

“Değişim ile Mücadele Etmek Önemli”
Seminerde, ebeveynlerin teknolojinin getirdiği yeniliklerle mücadele etmeleri gerektiğinin de altı çizildi. Toplumumuzun teknolojinin getirdiği yeniliklere hazır olduğunu, fakat uyum sorunu yaşandığını belirtildi. Hiç şüphesiz ebeveynler teknoloji konusunda önce kendilerini eğitmeli, sonra çocuklarını yönlendirmeliler.

Ebeveylere İpuçları
Konuşmacılar, ebeveynlerin çocuklarına internet yasağı getirmenin yanlış ve hatta imkansız olduğunu belirtti. Ayrıca çocukların internetten faydalanmaları gerektiğini, ancak aynı zamanda tehlikeleri konusunda da bilinçlendirilmeleri gerektiğini söylediler. Teknolojinin hızla ilerlediğini, “Bundan 10 yıl önce parmaklarınızla telefonda yukarı aşağı yaparak her türlü bilgiye sahip olabileceğinizi düşünür müydünüz ?” sorusuyla vurguladılar.

Seminerin konuşmacıları Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programında tez çalışmalarını sürdüren Sinan Aşçı ve Orhan Şener idi. Her iki konuşmacı da farklı üniversitelerde ders veriyorlar. Aşçı, “İnternet Çağında Zorbalık: Ortaokul ve Lise Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı teziyle gençlerin çevrimiçi tavırlarını anlamaya çalışıyor. Şener ise “Dijital Göçmenlerin Enformasyona Erişim Ve Filtreleme Pratikleri: Türkiyeli Gazeteciler Üzerine Etnografik Çalışma” isimli araştırmasında, yaş itibariyle interneti sonradan öğrenen nesle ait gazetecilerinin, mesleki amaçla edindikleri internet alışkanlıklarını inceliyor.

Leave A Comment