YAZANİrem Bayer

 

UNICEF’in 11 Aralık 2017’de açıklanan yıllık raporunda dijital dünyada çocuklar ele aldı. Dünyada her 3 internet kullanıcısından birinin çocuk olduğunu belirtirken, onları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak ve güvenli internet içeriklerine erişimlerini arttırmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

UNICEF raporu, çocukların dijital teknoloji kullanımı ve çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin güncel analiz ve verilere değindi. Raporda yer alan önemli somut bulgular ise şu şekilde:

  • İnterneti en fazla kullanan yaş grubunu gençler oluşturuyor. Tüm dünyada toplam nüfusun yüzde %48’i internet kullanırken, gençler arasında bu oran %71’e ulaşıyor.
  • Tüm web sayfalarının yaklaşık %56’sı İngilizce. Birçok çocuk anlayabileceği ve kültürel açıdan faydalanabileceği içeriklere ulaşamıyor.

“UNICEF internet erişimini yaygınlaştırma ve çocukları online olarak koruma konularına öncelik tanımaya çağırıyor”

Dijital alanı çocuklar için daha eşit ve güvenli hale getirmek amacıyla UNICEF, hükümetleri ve dijital teknoloji sektörünü çocukların online ortamdan koruması ve güvenliğinin sağlanması konularına dikkat çekmeye çağırdı. UNICEF, sadece hükümetlerin, özel sektörün, çocuk kuruluşlarının, çocukların içerisinde yer aldığı kolektif girişimlerin oluşturulmasıyla dijital alanın çocuklar için daha uygun ve güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Raporda çocukların internette güvenliğini sağlayacak, onlar için interneti daha yararlı hale getirebilecek kimi politik tavsiyeler şu şekilde sıralanıyor:

  • Tüm çocukların kaliteli internet içeriklerinden faydalanabilmesi için çocuklara uygun maliyetli internet erişimi sağlanmalı.
  • Çocuklar çevrimiçi tüm risklerden; istismar, sömürü, siber zorbalık ve uygunsuz materyallere maruz kalmak dahil olmak üzere korunmalı.
  • Çocukların bilgilerinin gizliliği sağlanmalı ve çevrimiçi kimlikleri korunmalı.
  • Çocuklara bilgili, katılımcı ve dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için dijital okur yazarlık dersleri verilmeli.
  • Dijital dünyada çocuklara koruma ve fayda sağlamaya yönelik etik standartlar ve uygulamalar geliştirmeleri için özel sektörün gücünden yararlanılmalı.
  • Çocuklar, dijital politikaların merkezine yerleştirilmeli.

Dijital bir dünya’da çocuklar başlığını taşıyan rapor, dijital teknolojinin çocukların yaşamlarını etkilediği, çocuklara farklı alanlarda sunduğu fırsatların yanı sıra barındırdığı tehlikelere de işaret etti. Bununla birlikte raporda, hükümetlerin ve özel sektörün değişimin hızına ayak uyduramadığı, çocukları yeni risk ve olumsuzluklara karşı korumakta yetersiz kaldığı belirtildi.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake konu ile ilgili “Olumlu ve olumsuz her yönüyle dijital teknoloji artık yaşamımızın geri dönülmez bir gerçeği haline geldi. İçinde bulunduğumuz dijital dünyada önümüzde duran iki görev var; bu durumun zararlarını azaltmak buna karşın her çocuk için internetin yararlarını nasıl en yükseğe çıkartabileceğimizin yollarını bulmak” sözlerini dile getirdi.

Raporda, internetin çocukları çeşitli risk ve olumsuzluklara karşı açık hale getirmesi sorunsalı da en çok önem taşıyan noktalardan biri oldu. Bu risk ve olumsuzluklar arasında çocukların özel bilgilerinin kötü amaçlar için kullanılması, zararlı içeriğe erişim ve siber zorbalık gibi durumlar önde geliyor. Raporda belirtildiğine göre, dijital medya araçlarının yaygınlaşması sonucunda erişim, çocuklar için daha az denetlenebilir durumda olduğundan potansiyel olarak daha fazla tehlike taşıyor.

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment