Kaynak: Kidengage

YAZANİrem Bayer

 

Dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen teknoloji ve dijital hayata ayak uydurabilen bireylere ihtiyaç duyuluyor. Dijital medyayı çocukların öğrenmelerini tehdit eden bir unsur gibi görmek yerine, onların hayatlarını kolaylaştıran bir araç olarak görmek de mümkün. Örneğin aileler dijital medyayı kullanarak çocuklarını STEM Eğitimi ile tanıştırabilirler.

STEM eğitim sistemi nedir?

STEM; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden meydana geliyor. Temel olarak, disiplinler arası bir yaklaşım olup, dört disiplini ayrı konular olarak öğretmek yerine, gerçek dünya uygulamalarına dayanan tutarlı bir öğrenme paradigmasına entegre ediyor, bütünlüyor. Yani öğrencilerin derslerde öğrendiklerini  bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlıyor. Dünyada bir çok ülkenin öğretim müfredatına dahil ettiği bir yaklaşım olarak biliniyor. Farklı bir bakış açısıyla STEM; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesini sağlayan bir sistem. Bu sistem, aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz yaratıcılığı kullanarak ve destekleyerek problem odaklı çalışmaya, merak duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem. Bu sistem okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm öğretim sürecini kapsıyor.

Bugün STEM eğitim sistemini kullanan ülkeler arasında ilk olarak ABD ve onu takiben Çin, Japonya, Finlandiya ve Singapur geliyor. Bu ülkelerin eğitim sistemi ve teknoloji odaklı üretimleri yeterince gelişmiş durumda. Özellikle mühendislik ve bilim konularında bu ülkeler dünya devi haline geldi. Bunun sebeplerinden en önemlisi ise daha henüz küçük yaşlarda öğrencilere STEM eğitim sistemi uygulanmasından kaynaklanıyor.

Kaynak: IDP Education

 STEM eğitiminin amacı nedir?

 • Erken yaşta çocuklara üretim odaklı beceriler kazandırmak
 • Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını içi içe kullanarak yeni bir ürün ortaya koymak
 • Üniversite düzeyinde bu disiplinlerde meslek seçecek öğrenci sayısını arttırmak ve ilgili problemlere günlük hayatlarında yaratıcı çözümler getirtmek
 • Eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi 21.Yüzyıl becerilerini kazandırmak
 • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamlarını sağlamak
 • İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüvenini geliştirmek
 • Öğrencilerin öğrenme motivasyonunu arttırmak
 • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve pratik çözümler üretmeyi sağlamak

 Medyanın STEM öğrenme sistemine katkısı

Web siteleri, çeşitli bloglar ve sosyal medya platformları ebeveynlere çocuklarının STEM sistemini öğrenmelerine katkı sağlıyor. Bu sitelere en iyi örnekler ise The Maker Mom, Baby Center veya Parents Magazine şeklinde sıralanabilir. Bunun yanı sıra Facebook’ta Amy Poehler’s Smart Girls sayfası da sıklıkla küçük çocukların evde ebeveynleri ile yapabileceği aktiviteleri videolar şeklinde yayınlıyor. Çocuk televizyon programları da bu sistemi destekliyor. Sid The Science Kid’de  Sid çocuklara neden ellerini yıkamaları gerektiğini, mikropların ne olduğunu, insanların nasıl hastalandığından söz ediyor. Common Sense Media ise öğretmenler tarafından tavsiye edilen televizyon programlarını ve uygulamaları ebeveynler ile STEM sistemini çocuklarına daha etkili bir şekilde öğretmeleri için paylaşıyor.

Medya, çocuklara STEM öğrenme sistemini öğretmede en büyük teşvik edici unsur. Özellikle de eğer ebeveynler, sisteme daha yabancılar ise veya kendilerini bu konuda yeterli donanıma sahip hissetmiyorlarsa medya burada ebeveynlere çok büyük yardımcı etken olarak devreye giriyor. Araştırmaların sonucunda, ebeveynlerin çocukları ile birlikte sık kullandığı bir diğer uygulama ise Bedtime Math. Özellikle, matematikte kaygısı olan ebeveynlerin çocukları matematiği öğrenirken yardım aldıkları, birlikte açıp inceledikleri bir uygulama olarak yardımlarına koşuyor. Son olarak, Common Sense Media’nın STEM için derlediği Youtube kanallarını siz ebeveynlerimiz ile paylaşmak istiyoruz;

 • Khan Academy (+5 yaş)
 • Stampylonghead (+6 yaş)
 • DanTDM (+ 10 yaş)
 • PopularMMOs ( + 10 yaş)
 • Vsauce ( + 11 yaş)
 • SciShow ( + 12 yaş)

 

Leave A Comment