Dijital Medya ve Çocuk Lanzarote Konvasiyonu Türkiye Raporu’nda!

Avrupa Konseyi Lanzarote Konvansiyonu süreci çerçevesinde hazırlanan Türkiye Raporu’nda, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Medya ve Çocuk web sitesi, “çocukların bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla uğradıkları cinsel suistimal ve cinsel istismara karşı toplumda farkındalık yaratan” çalışmalardan biri olarak, üniversitelerde yapılan çalışmalar kategorisinde örnek gösterildi.

Spesifik olarak “çocukların kendi ürettiği cinsel içerikler yoluyla sömürülmesi ve istismarına karşı korunmaları” üzerine çalışmasa da, Dijital Medya ve Çocuk’un bu ve benzeri birçok konuda çocuklar ve ebeveynler için bilgilendirici metinler yayınlayarak kamu yararı sağlayan bir web sitesi olduğu belirtildi.

Raporun içeriği

Kasım 2017 tarihli Türkiye raporunda, 2. tematik araştırma çerçevesinde çocukların bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla uğranan cinsel suistimal ve cinsel istismardan korunması konusu irdelendi. Sorular dizinine cevap verilerek hazırlanan rapor, Prevention (önlem), Protection (koruma) ve Prosecution (cezalandırma) olarak üç bölüme ayrılıyor. Önlem bölümündeki sorular; halkın farkındalığını, sivil toplum katılımını, Milli Eğitim Bakanlığı ders programlarını, Yükseköğretim ders programlarını ve Türkiye’de yapılan araştırmaları konu alıyor. Koruma bölümünde ise; mağdurlara yardım ve yaklaşım, sivil toplumla işbirliği üzerinde duruluyor. Son olarak da Cezalandırma bölümü, konunun yasal boyutunu inceliyor. Konuyla ilgili kanunlar, anayasal maddeler ve çocukların cinsel içerikleri kendilerinin üretmeleri hususundaki kurallar da bu başlık altında yer alıyor.

Lanzarote Sözleşmesi’nin amaçları nelerdir?

Çocukların cinsel suistimal ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesi Lanzarote’de 2007 yılında imzalandı. Konuyla ilgili çalışmalar yapan Lanzarote Kurultayı, ülkelerin durumlarıyla ilgili raporlar hazırlıyor. Çocukların cinsel suistimalini ve çocuğa yönelik cinsel istismarı önlemek ve mücadele etmek, mağdur çocukların haklarını korumak ve hem ulusal, hem de uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak, sözleşmenin temel amaçlarını oluşturuyor.

Leave A Comment