Ayca Ebcin

YAZANSezin Katalon

“Çocukların Dijital Zeka düzeyleri ile ebeveynlerin sosyo ekonomik durumunun ilişkisi”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve iletişim Sistemleri YL Programında yüksek lisansına devam eden Ayça Ebcin, tezinde, çocukların dijital zeka düzeyleri ile ebeveynlerin bu konudaki farkındalıklarını araştıracak. Öğretim üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç’in danışmanlığı altında çalışan Ebcin, henüz tezinin teorik çerçevesini oluşturma aşamasında. Tezini üç bölüme ayran Ayça Ebcin, “dijital dünyada çocuk ve dijital zeka” başlığı altında kuramsal bir tartışma yapacak.

Çocukların kullanım alışkanlıklarını, çevrimiçi ortamın riskleri ve fırsatlarının ne derecede farkında olduklarını ele alacak olan Ayça, görüşmeler yaparak aileler arasındaki sosyo ekonomik farkların dijital zeka üzerinde bir rolü olup olmadığını anlamaya çalışacak.

Dijital zeka nedir?

DQ Institute’a göre çocukların bilimsel zeka (IQ) ve duygusal zekalarının (EQ) yanında, artık dijital zekalarının (DQ) gelişmesi de önemli . Dijital zekanın; dijital kimlik, dijital kullanım, dijital korunma, dijital güvenlik, dijital duygusal zeka, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital haklar olmak üzere 8 kıstası var. Dijital Zeka ile ilgili daha detaylı bilgi için “Dijital Zeka “DQ” Kavramı ile Tanışın: Çocukların Kazanması Gereken 8 Dijital Yetenek” yazımızı okuyabilirsiniz.

Ayça Ebcin, şimdiye kadar yaptığı literatür araştırması sonucunda, ebeveyn farkındalığının ve yaklaşımının, çocukların dijital dünyada beceri kazanmasında, dijital dünyanın sağladığı potansiyelden yararlanmasında ve risklerinden korunmasında önemli rolü olduğunu gördü. Ebeveynler teknolojiye ne kadar sıcak ve bilinçli bakarsa çocuklar da bu şekilde büyüyor. Ebcin, görüşeceği ebeveynleri 8-12 yaş çocukların ebeveynleri olarak seçeceğini belirtiyor. Bunun sebebi yine DQ Institute’a göre bu yeteneklerin kazanılması için öngörülen kritik yaş aralığının bu olması.

Tez danışmanı ve M&IS Yüksek Lisans Program Direktörü Dr. Esra Ercan Bilgiç, DQ Institute’un geliştirdiği DQ kavramının giderek daha fazla önem kazanacağını düşünüyor. DQ Institute’un tüm dünyadaki çalışmalarını ve geliştirdiği çerçeveyi yakından takip ettiklerini belirten Bilgiç, Ayça Ebcin’in bu kavramı odak noktasına alarak ilerleteceği tez çalışmasının literatüre önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtiyor.

Leave A Comment