YAZANBeriz Elmas

“Çocuğunuzu ekran başından kaldırmak için bağırmanıza gerek kalmayacak” -Kristy Goodwin

Dijital bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji hızla değişiyor. Teknolojinin bu hızlı değişimi karşısında ona ayak

uydurmak zor olabiliyor, özellikle de çocuklarını dijital çağda yetiştiren ebeveynler için. İşte bu noktada, Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek (Aganta Kitap, 2018) ebeveynlerin yardımına koşuyor. Dijital Medya ve Çocuk olarak, “endişe

li ebeveynlerin içini rahatlatmayı amaçlayan” bu kitabı sizin için değerlendirdik.

Kitap, teknoloji ve çocuk gelişimi uzmanı Kristy Goodwin tarafından kaleme alınmış. Dünyanın farklı yerlerinde çocuk gelişimi ve teknoloji ilişkisi üzerine seminerler veren yazarın aynı zamanda drkristygoodwin.com adlı bir internet sitesi de var. Site, yazarın kendi deyimiyle “ailelerin içine düştüğü ikilemlere uygulanabilir çözümler” sunuyor. Goodwin’inkitabı yazma amacı da bundan çok farklı değil. “Dijital dünyada çocuk yetiştiren ebeveynlerin bu süreçte karşılaştığı teknoloji efsanelerini ve korkularını, onların yerine bilimsel araştırmalar koyarak ortadan kaldırmak.”

Kitap on bir bölümden oluşuyor. Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken nasıl hareket edeceklerine dair faydalı ipuçları, teknolojik efsanelerin yerine araştırmaya dayalı bilgiler, çocuk gelişiminde önemli rolü olan yedi yapıtaşı ve teknolojinin bunlara olan fayda ve zararları, kitabın ele aldığı konulardan. Yazar, kitapta sunduğu “tekno-efsane avcısı” bölümleriyle, teknolojik efsanelerin yerine gerçekleri, bilimsel araştırmalara dayandırarak aktarıyor ve ebeveynlerin korkularını gidermeyi amaçlıyor.

“Bizim çocukluk anılarımızda ağaçlarda sallanmak ve bisiklet sürmek var, ekranlara tıklayıp sürüklemek değil”

Kitapta, ebeveynlerin dijital çağda çocuk yetiştirmek konusundaki endişeleri anlaşılabilir temellere dayandırılıyor. Goodwin’e göre, teknolojinin hızlı değişimi ebeveynleri korkutuyor, yanıltıcı medya manşetleri kafa karıştırıp teknoloji efsanelerini doğuruyor ve analog çocukluklar deneyimlemiş ebeveynlere bugünkü çocukluk yabancı geliyor.

“Tekno suçluluk”

Tekno-suçluluk, aynı zamanda bir ebeveyn olan yazarın kendi deneyimlerine dayanarak ürettiği bir terim. Yazar, çocuk ve teknoloji ilişkisine dair doğru ve istikrarlı bilginin eksikliğinin ebeveynler arasında ahlaki bir paniğe yol açtığını ve bu durumun pek çok ebeveynde utanç duygusu yarattığını söylüyor. Bu durumu tekno-suçluluk olarak adlandırıyor ve şöyle açıklıyor: “Eğer teknoloji konusu açılırsa çoğu zaman ebeveynlerde bir suçluluk ya da mahcubiyet hissi sezerim.”

“Tetikte olun; ama paniğe kapılmayın”

Teknoloji-çocuk ilişkisi her ne kadar korkutucu görünüyor olsa da kitap bizlere şu önermede bulunuyor: “Teknoloji bir amaç doğrultusunda ve gelişim açısından uygun biçimlerde kullanıldığında, küçük çocukların gelişimine katkı sağlayabilir. Bu durumda önemli olan, teknoloji efsaneleriyle değil, kanıta dayalı bilgi ve gerçeklerle hareket etmemiz gerektiği. Teknolojinin çocuklara sunduğu olumlu potansiyele yoğunlaşmalı, aynı zamanda gelişimlerine yapabileceği herhangi bir olası yan etkiyi hafifletebilmeliyiz.”

Dijital lahana ve teknolojik cips

Kitabın önermelerinden biri de, teknolojinin, yaşa uygun ve bilinçli kullanıldığında çocukların gelişimini destekleyip güçlendirebildiği. Yazar, günümüzdeki araştırmaların çocukların teknolojiyi kullanıp kullanmaması gerektiğine odaklanmak yerine, teknolojinin çocuk gelişim ihtiyaçlarına en uygun biçimde nasıl kullanılabileceğini irdelemesi gerektiğini aktarıyor. Çocukların artık dijital medyadan uzak durmasının mümkün olmadığını söyleyen Goodwin şöyle devam ediyor: “Çocuklarımıza dijital lahana ile teknolojik cipsi nasıl ayıracaklarını öğretmemiz şarttır.”

Özetlemek gerekirse, Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek ile yazar, çocuklarının dijital alışkanlıkları konusunda endişe duyan ebeveynleri, araştırmaya dayalı bilgiler sunarak rahatlatmayı amaçlıyor. Araştırmaya dayalı bilgiler demişken, kitapta nörolojiye ve çocuk gelişimine dair birçok bilimsel veri sunulduğundan da bahsetmek isteriz. Bu durum ebeveynlerin gözünü korkutmasın; çünkü kitabın sade ve anlaşılabilir dili, okuyucuya büyük kolaylık sağlıyor. Bizler de Dijital Medya ve Çocuk ekibi olarak, kitabı İngilizceden çeviren Tülin Er’e ve okuyucuyla buluşturan Aganta Kitap’a çok teşekkür ederiz.

Leave A Comment