Real Lives World: Yaşa, Empati Kur, Oyna

YAZANAyça Sarıyıldız

Dünyada herhangi bir coğrafyada, milyarlarca farklı yaşamdan birini yaşadığınızı hayal edin. İnsan deneyiminin dünyadaki en büyük oyun simülasyonu Real Lives World, öğrenciler için tasarlanmış eğitici interaktif oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun başka ülkede, kendi ailenizden tamamen farklı bir kültüre, dine, ırka, gelire sahip bir ailenin çocuğu olarak doğduğunuz bir hayatı deneyimleme fırsatı sunuyor.

Akıl yürütme, problem çözme, eleştirel düşünme, uzlaşma ve kişisel sorumluluk duygusuyla pratik kazanma sağlayan yaşam simülasyonu oyunu, öğrencilere esas olarak “empati” duygusunu aşılamak adına geliştirilmiş durumda. Oyun, gerçek verilerden yararlanarak geliştirdiği altyapısı ile problemleri çözme, hayatta kalma ve diğer kültürleri tanıma gibi becerilere odaklanıyor.

Bangladeş’te bir köylü çiftçi, Amerika’da bir avukat

Real Lives World farklı kültürler, politik ve ekonomik sistemler, kişisel özellikler, sağlık sorunları, aile sorunları, okullaşma, meslekler, dinler, coğrafya, savaşlar ve daha fazlasını hayata geçirmek için istatistiksel olarak gerçek verilerden yararlanıyor. Seçilen koşullar altında gerçekleşecek aksiyonları gerçek veriler ile sağlarken, simülasyonu tamamen öğrenciler yönlendiriyor ve eylemlerinden sorumlu oluyor.

Oyunda Norveç’te sosyal devlet altında her türlü ihtiyacı kolayca karşılanan, orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak doğabileceğiniz gibi, Nijerya’da yoksulluktan dolayı küçük yaştan itibaren çalışmak durumda kalan ve çok daha ağır problemler ile büyüyen bir çocuk olarak da doğabiliyorsunuz. Böylelikle hem farklı kültürleri görmüş ve tanımış oluyor, hem de dünyada değişen, arasında uçurum olan yaşamları ve belki de hayatın gerçeklerini bir oyun sayesinde görebiliyorsunuz.

Başka bir hayat hikayesi

Öğrenciler yeni hayatlarında aksiyonlarına tamamen kendileri karar vererek hareket ediyor, karşılaştırıyor ve gözlemliyor. Kendi seçimlerini yaparak hayatlarını oluşturarak, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirirken, zorluklarla mücadele konusunda da empati duyguları gelişiyor. Oyun gerçek hayattan “aksiyonu geri alma” ya da “daha genç yaşa geri dönme” özelliği ile ayrılıyor, bunun sebebi ise öğrencilerin yaptıklarından ders çıkabilmesi ve tekrar aynı hataya düşmemesi.

Beklenmedik bir iş kaybında, acil bir tıbbi durumda veya insan hakları ihlali ile karşı karşıya kaldıklarında nasıl farklı yanıtlar verebileceklerini görebilmeleri adına Real Lives World öğrencilere yol gösteriyor. Empati duygusunu bir oyun ile öğrencilere aşılamak için geliştirilmiş Real Lives World, dünyaya eşit şekilde gelmesine rağmen hiçbir zaman eşit koşullar ile yaşamayan insanları anlamak için bir deneyim sunuyor.

Bir sınıf öğretmeni tarafından 2004 yılında geliştirilen oyun, eğitimcilerin öğrencilere sosyal eşitsizlik, empati ya da coğrafya genelinde insanların dünyada ne kadar farklı bir şekilde yaşadığını göstermesi açısından önemli bir kaynak. Oyun 13 yaş ve üzeri öğrenciler için öneriliyor. Aynı zamanda oyunun web sitesinde, Real Lives Academic bölümünde oyunun nasıl ders ortamında kullanılabileceğine dair öğretmenler için “ders kitleri” bulunuyor. Kitler “Hayat Karşılaştırması”, “Hayatta Neden-Sonuç İlişkisi”, “RealLives Kişisel, Kronik Hayat Simülasyonu” başlıklarından oluşuyor.

Dijital Medya ve Çocuk ekibi olarak öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenmelerine katkı sağlayacak olan Real Lives World oyununun Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Rehberlik gibi derslerde öğrencilerle küçük atölye çalışmaları ile oynanmasını öneriyoruz.

Kaynaklar:

https://reallivesworld.com/

http://www.reachandteach.com/reallives/RealLivesUsersGuide.pdf

Leave A Comment