Media@LSE’nin Projesi: ‘‘Çocukların Verileri ve Çevrimiçi Gizlilik’’

YAZANZahide Karasoy

Media@LSE’nin Projesi: ‘‘Çocukların Verileri ve Çevrimiçi Gizlilik’’

Günümüzde çocukların, başta internet olmak üzere, dijital medya mecraları ile sıkı bir biçimde etkileşimde olmasıyla ve bu araçları kullanma yaşının giderek düşmesiyle çocukların verileri ve gizliliği konusu, ciddi bir konu haline gelmiş durumda. 

Bu konuda London School of Economics and Political Science’ın medya bölümü, ‘‘Çocukların verileri ve çevrimiçi gizlilik’’ isimli bir proje yürüttü. ICO tarafından finanse edilen projenin yürütücüsü, Profesör Sonia Livingstone ve Araştırma Görevlileri Rishita Nandagiri ve Mariya Stoilova. Bu proje, hem eğitimcilere hem ebeveynlere hem de çocuklara yönelik bir çok çıktı, bulgu ve bunların yanında eğitici ve eğlenceli videolar içeriyor. Profesör Livingstone tarafından yönetilen proje, çocukların seslerini dinlemeyi ve onları güçlendirmek için araçlar geliştirmeyi amaçlıyor.

Proje, çocukların çevrimiçi gizlilik anlayışı, rıza gösterme kapasiteleri, işlevsel becerileri, yani şartları ve koşulları anlama veya çevrimiçi gizlilik ayarlarını yönetme konularına odaklanıyor. Bir yandan da bu konunun ticari boyutları hakkında ciddi uyarılarda bulunuyor.

Proje takvimi, Nisan 2018’den Temmuz 2019’a kadar olan projenin bulguları ve çıktılarını daha detaylı bir biçimde incelemek için tıklayabilirsiniz.


‘‘My Data And Privacy Online’’ (Verilerim ve Çevrimiçi Gizlilik)

Projenin birden çok çıktısı var. Bunlardan biri de ‘‘My Data and Privacy Online’’; yani, verilerim ve çevrimiçi gizlilik. Projenin bu çıktısı, eğitimciler, ebeveynler ve politika yapıcıları olmak üzere 3’e ayrılıyor.

Livingstone, ‘‘165 çocukla, çocukların bazı öğretmenleri ve velileri ile konuştuk. Çocukların, internetin kendileri hakkında nasıl veri topladığını anlamakta zorlandıklarını ve ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocukları nasıl destekleyeceğini bilmenin zor olduğunu gördük’’ diyor.

1-Eğitimciler için oluşturulan set 

Ortaokul çağındaki çocuklara yönelik olan bu set, okul kütüphanecileri ve diğer eğitimciler için geliştirildi. Çocuklara veri koruma, dijital ekonomi ve bir dizi gizlilik sorunu da dahil olmak üzere, çevrimiçi veri ve gizliliğini öğretmek isteyen öğretmenler sağlamayı amaçlar. Ayrıca, çocuklara önerilecek, sınıfta kullanılabilecek bilgi ve kaynaklar sağlıyor. Bunun yanı sıra, kütüphanelerde gizlilik hakkında rehberlik de sağlıyor.

2-Ebeveynler için oluşturulan set

Ebeveynler için oluşturulan setin hedefi ise, ebeveynlerin bu konudaki temel sorunları keşfetmesi ve çevrimiçi gizliliğin ne olduğunu, neler yapabileceklerini bilmeleri.

3- Politika yapıcıları için öneriler

Politika yapıcıları için öneriler 7 başlıktan oluşuyor. Bunlar:

  • Çevrimiçi gizliliğe kapsamlı bir yaklaşım sunmak.
  • Koruma ve özerklik dengesi.
  • Çocuk odaklı bir yaklaşım.
  • Kişisel verilere dayalı ayrımcılığı veya daha az olumlu muameleyi yasaklamak.
  • Erken yaşlarda dijital beceriler ve gizlilik eğitimi.
  • Bireysel farklılıklara ve psikolojik faktörlere odaklanma.
  • Yetişkinleri destekleyerek çocukları desteklemek.

Araştırma Soruları:

1- Çocuklar çevrimiçi gizliliklerini nasıl anlar, değer verir ve müzakere eder?

2- Çocukların dijital ortamda gezinmesini hangi yetenekler veya güvenlik açıkları şekillendiriyor?

3- Çocukların çevrimiçi veri ve gizliliği ile ilgili hangi kanıt boşlukları, politika ve uygulamanın geliştirilmesini engelliyor?

4- Çocukların kendi haklarının gerçekleştirilmesinde anlama ve uygulamalarının ilgili paydaşlar tarafından etkileri nelerdir?

Araştırmanın Yöntemleri:

  • İngiltere, İskoçya ve Galler’deki seçilmiş okullardan ortaokul çağındaki 150 çocuk, ebeveynleri ve eğitimcileri ile odak grup araştırması.
  • Çevrimiçi gizlilik kaynaklarını değerlendirmek ve politika ve uygulama önerilerini gözden geçirmek için jürileri oluşturmak.
  • Çocukların dijital gizlilik becerilerini ve farkındalığını desteklemek ve teşvik etmek için çevrimiçi araç seti oluşturmak.

Çevrimiçi Araç Seti Nedir? Neden Oluşturuldu?

Ortaokul çağındaki çocuklara, ebeveynlere ve eğitimcilere yönelik oluşturulan araç seti, çocukların dijital ortamı anlamalarını teşvik etmek ve çevrimiçi gizlilik konusunda iyi kararlar vermelerini desteklemek için oluşturuluyor. Set, çevrimiçi gizliliğin neden önemli olduğu, çevrimiçi verilerin nasıl üretildiği ve çocuk hakları, mahremiyetle ilgili riskler ve koruyucu stratejiler, nereden destek alınacağı, çocuklardan öneri ve öneriler ile izlenmesi ve oynanması için eğlenceli kaynaklar içeriyor.

LSE’nin ‘‘Verilerim ve Çevrimiçi Gizlilik’’ isimli araç setinin türkçe çevirisi için tıklayabilirsiniz.