Konusu Dijital Dünya ve Çocuk Olan Güncel Kitaplar

Dijital dünyada özellikle çocukları konu alan kitaplar, Dijital Medya ve Çocuk platformunun takip ettiği alanlar arasında. Son günlerde yaşanan salgın sebebiyle hepimiz evlerimizdeyiz ve doğal olarak dijital dünyada geçirdiğimiz zaman da artmış durumda. Hem bu yoğunluğun hafifletilmesi, hem kaliteli zaman geçirebilmemiz, hem de dijital dünya ve çocuklar ile ilgili sorularımıza yanıt bulabilmemiz için kitaplar imdadımıza yetişiyor. 

Bu amaçla Dijital Medya ve çocuk olarak, son zamanlarda yayımlanmış dijital dünyada çocuk konusunu içeren kitaplardan dördünü sizlere tanıtmak istedik. Bu kitapların içeriklerini sizler için derledik. 

1- “Eyvah Çocuğum Dijital! ” 

Yazan : Buğra Ayan

Yayın Yılı: 2019 

İçerik Bilgisi: 

 •Çocuğumun bilgisayar bağımlılığı ne olacak?

• Bizim çocuk oyun bağımlısı, ekranın başından kaldıramıyoruz. Ne yapalım?

• Ekranlardan başımızı kaldıramazken, çocuklarımızın telefon-tablet bağımlılığından şikayet etmemiz ne kadar samimi?

Çocuğun ekran bağımlılığını ortadan kaldırmak için öncelikle onu ekrana bağımlı yapan motive unsurunu bulun. Ardından, bu motive unsurunu nasıl üretime çevirebileceğinizi planlayın. Üretmesine yardımcı olun, takdir edin ve kendini gerçekleştirmesini sağlayın.

Her çocuğun geleceğe dair bir hayali vardır. İşte kuracağı bu hayali gerçekleştirebilmesi için Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti (IoT), Robotlar, 3 Boyutlu Yazıcılar, Otonom Araçlar, Drone, Blockchain, Artırılmış Gerçeklik, Nanoteknoloji, Büyük Veri, Endüstri 4.0, İklim Bilimi, Sanal Gerçeklik, Veri Bilimi, Giyilebilir Teknolojiler, Siber Güvenlik gibi konularda çocuğunuzun yeteneğini keşfetmek ve geliştirmek için bu kitap size rehber olacaktır.

İçindekiler;

Okyanusu Kulaçlamak

Neden Hamburgeri Yemeyeyim ki?

Oyunlar

Gelecek Nasıl Gelecek?

Geleceğin Meslekleri

Robotlar mesleklerimizi çalacak mı?

Geleceğin Yetenekleri

(Tanıtım Bülteni,2019)  

2- “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak “

 Yazar:  Salih Uyan 

Yayın yılı: 2019

İçerik Bilgisi: 

“Dijital dünyada e-beveyn olmak” derken, ne kastediyoruz?
İnternet, artık hepimizin hayatının vazgeçilmez bir parçası. Bir yanıyla çok zengin bir fırsatlar dünyası, bir yanıyla da önü alınmazsa büyük risklere gebe bir mayın tarlası. Hadi biz yetişkinler bu mayın tarlasında bir şekilde güvenle yol alabiliyoruz.
Peki çocuklarımız?
Onların bu dünyada var olmalarının önüne geçmek ne mümkün ne de gerçekçi.
O halde, zaman zaman kendimizi çocuklarımızdan daha acemi hissettiğimiz bu dünyada, onları nasıl koruyacağız?
Adeta herkesin “orada” olduğu bu fırsatlar ve riskler evreninde tek çözüm, çocuğunuzun elinden tutup caddenin güvenli tarafında birlikte gezmek…  El tutma yaşını geçtiyse, en azından onun birkaç adım arkasından yürümek… Takip mesafesini doğru ayarlamak…
Eğitimci Salih Uyan, işte bu evrende çocuklarının güvenliğini sağlamak isteyen anne babalara sesleniyor.
Dijital dünyanın kendine has özellikleri, bizi bu dünyayla bağlantılı hale getiren akıllı telefonlar, oyunlar, sosyal medya…. Medya üzerinden üretilen sanal gerçeklik, siber zorbalık ve bütün bunların çocuklarımızın kişilik gelişimine, sosyal uyumuna, dil gelişimine etkileri gibi konuları masaya yatırıyor.
Hem bir eğitimci hem de bir “dijital dünya göçmeni” olarak, bizleri dijital dünyanın yerlileri olan, doğdukları andan itibaren kendilerini bu âlemde bulan çocuklarımıza nasıl rehberlik edebileceğimiz üzerine birlikte kafa yormaya davet ediyor.
Kimi zaman esprili, kimi zaman bizi bize gösteren ince dokunuşlarla ve çözüm önerileri getiren bir bakışla… (Timaş yayınları ,2019 ) 

3- “Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek”

Yazar: Selim Günüç

Yayın yılı:  2019

İçerik Bilgisi:

Organik çocuk demek; dijital dünyayı ve teknolojileri bilinçli, sağlıklı, güvenli ve yerli yerinde bir araç olarak kullanan, gerçek ve sanal yaşamda denge kuran ve insani değerleri yitirmeden yetişen sağlıklı çocukları ifade ediyor. Zihnin ve beynin yerini dijitalleşmenin almadığı ancak dijital teknolojileri etkili kullanan çocukları ifade ediyor. Organik çocuk; akıl ve kalbi, mantık ve duyguları bir arada kullanabilen, ikisinin senteziyle hareket eden çocukları ifade ediyor. Olaylar ve girdiği etkileşimler karşında (sanal ortamda da olsa) etiği, ahlakı ve değerleri öncelikli kılan çocukları ifade ediyor. Organik çocuk; robotlaşmamış, robotlaşmayan ve robotlaşmayacak nesli ifade ediyor. Bu kitabın yazılmasındaki temel amaç, çocuğunuzu organik olarak yetiştirmenizde sizlere destek olmaktır. Bu nedenle, kitap içeriği iki temel ayak üzerine oturtuldu: Birincisi çocukların normal ve sağlıklı gelişim süreçleri, ikincisi ise çocukların gelişimlerinin dijital dünyadan nasıl etkilendiği ve olumsuz olarak etkilenmemesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. Kitapta, teknolojinin faydalarına yer yer değinilse de özellikle de teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine, risklerine ve zararlarına odaklanıldı. Çünkü sağlıklı nesillerin yetişebilmesi ve teknolojiden gereken faydaların sağlanabilmesi için öncelikle teknolojinin risklerinden ve tehditlerinden korunmak gerekir. Bu kapsamda amacımız, çocukların dijital dünyada güvenli yaşayarak teknolojiyi bilinçli ve faydalı kullanmalarını sağlamak; dijitalleşmeden ve insani değerleri yitirmeden organik olarak yetiştirilmeleri konularında size rehber olmaktır. Kitap, özellikle ebeveynlere yönelik yazılmış olsa da aile danışmanları, psikologlar, psikiyatristler, rehber öğretmenler, çocuk gelişim uzmanları, eğitim uzmanları, araştırmacılar ve ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin de yararlanacağı bir başucu kaynak niteliğindedir (Günüç, 2019).

4- “Yeni Çocukluk- Dijital Bir Dünyada  Başarılı Çocuklar Yetiştirmek ” 

Yazar: Jordan Shapıro

Yayın yılı : 2020 

İçerik Bilgisi: 

Yeni Çocukluk kitabında Jordan Shapiro, çocukluk ve teknolojiyle ilgili hikâyemizin ana kahramanları hâline gelen sıkıntılara karşı, umut içeren bir bakış açısı sunuyor. Ekonomi, psikoloji, felsefe ve eğitim alanında çığır açan araştırmalara dayanan Yeni Çocukluk, teknolojinin insanlığı, çocuklarımızı yeni ve daha iyi bir küresel vatandaşlık modeliyle birbirine bağlantılı ve topluluk yaratacakları parlak bir geleceğe nasıl yönlendirdiğini gösteriyor.

Shapiro, dijital bir dünyada çocuk yetiştirmek ve eğitmek üzerine somut ve pratik tavsiyelerde bulunuyor. Çocuklarla etkileşimde bulunmak; öğrenmelerine ve büyümelerine yardımcı olmak için teknolojiyi nasıl kullanmak gerektiğine dair araçlar ve teknikler sunuyor. İçinde bulunduğumuz çağı, insanlığın geçmişindeki diğer büyük teknolojik devrimlerle karşılaştırıyor ve kültürel demirbaşların eğlenceli mikro tarihçelerinden bahsediyor: Kum havuzu, parmak boyama, aile akşam yemekleri ve çok daha fazlası; ama en önemlisi, Yeni Çocukluk, bugünün çocuklarının, yetişkinlerin ancak zorlukla hayal edebildikleri ilerici, çeşitli, anlamlı ve hiper bağlantılı bir dünya yaratmaya hazır olmaları üzerine yerinde, ilham veren ve olumlu bir resim çiziyor. Çocuklarınızın bu fırsatları kullanmasını ancak siz sağlayabilirsiniz (Sola Unitas, 2020).  

Kaynakça  

https://www.idefix.com/Kitap/Eyvah-Cocugum-Dijital/Bugra-Ayan/Egitim-Basvuru/Aile-Cocuk/Aile-Cocuk-/urunno=0001852659001

https://www.kitapyurdu.com/kitap/dijital-dunyada-ebeveyn-olmak/507661.html

https://www.researchgate.net/publication/337941403_Dijital_Dunyada_Organik_Cocuklar_Yetistirmek

https://www.kitapsec.com/Products/Yeni-Cocukluk-Jordan-Shapiro-Sola-Unitas-423669.html