Avrupa Konseyi’nden Yeni Dijital Ebeveynlik Kılavuzu

Avrupa Konseyi, ebeveynlerin, çocuk ile dijital ortam arasındaki ilişkide izleyebileceği sağlıklı stratejileri içeren bir kılavuz yayımladı. Kılavuz, günümüz dijital dünyasındaki doğru ebeveynliğe ışık tutuyor.

Avrupa Konseyi, “Dijital Çağda Ebeveynlik” başlıklı yeni bir kılavuz yayınladı. 6 Kasım 2020’de kamuoyuyla paylaşılan kılavuzda “farklı senaryolar için olumlu ebeveynlik stratejileri” üzerinde duruluyor. Bu kılavuz ile olumlu dijital ebeveynlik yaklaşımlarını teşvik etmek ve somut olarak desteklemek hedefleniyor. Kılavuz, açık iletişim ve güvene dayalı olumlu ebeveynlik uygulamalarının çevrimiçi dünyaya genişletilmesi gerektiği fikrine dayanıyor. Ebeveyn veya bakım verenlerin,  çocukların karşılaştığı kritik durumlara nasıl tepki verebileceklerine dair uygulamalı öneriler sunuluyor. Ebeveyn veya bakım verenlerin dijital teknolojileri kullanırken kendi davranışlarını da yakından izlemeleri isteniyor. 

Kılavuz beş bölüme ayrılıyor: 

 • 1. Dijital ortamda çocuklar: Farklı yaş grupları ne yapıyor? 
 • 2. Dijital ebeveynlik: Farklı tarz ve yaklaşımlar 
 • 3. Dijital ebeveynlik stratejileri: Temel bir model 
 • 4. Pozitif dijital ebeveynlik senaryoları: Veri koruma, sosyal medya, akıllı telefonlar, çevrimiçi oyunlar ve ekran süresi 
 • 5. Son söz: Pozitif dijital ebeveynlik için daha fazla rehberlik 

Dijital ebeveynlik tarz ve yaklaşımları kısmında, çocukların ekran önünde geçirdikleri zamanın nasıl daha verimli hale getirilebileceği, dijital vatandaşlık kavramı ile çocukların nasıl buluşturulabileceği gibi bilgilerin yanında, ilgili pozitif örnekler de sunuyor. 

Olumlu dijital ebeveynlik ile beklenenler şunlar: 

 • Sıcak ve online faaliyetleri destekleyici olmak; 
 • Çocuklar ile kaliteli zaman geçirerek onların çevrimiçin üretim süreçlerini takip etmek;
 • Onların yaşam deneyimlerini ve davranışlarını ve bu davranışı nasıl çevrimiçi taşıdıklarını anlamaya çalışmak; 
 • Uymaları beklenen çevrimiçi kuralları açıklayabiliyor olmak; 
 • İyi çevrimiçi aktiviteler kadar, birlikte açıkhava aktiviteleri de gerçekleştirmek; (doğa sporları, spor aktiviteleri vb.) 
 • Çevrimiçi kötü davranışlara, küçük düşürücü olmayan yollarla yaptırım uygulamak.

Tüm cihazlara erişimin yasaklanması gibi aşırı ağır cezalardan, ters etki yaratabildikleri ve çocukları gizli faaliyetlere itebilecek olmaları nedeniyle kaçınılması öneriliyor. 

Avrupa Konseyi 2017 yılında da bir kılavuz yayınlayarak dijital çağda ebeveynlik için gereken standartları belirlemişti. Çocuğun dijital ortamdaki haklarını korumak ve bu haklara saygı duymak, çocukların dijital teknolojilere erişimdeki fırsat eşitliğini gözetmek, çocukların risk ve zarardan korunmalarını desteklemek için dengeli bir yaklaşım çağrısında bulunan Avrupa Konseyi’nin yayınladığı güncel kılavuza bu linkten erişilebilir: https://rm.coe.int/parenting-in-the-digital-age-final/16809f8034

Leave A Comment