Çocuklar Artık Haberleri Influencer’lardan Alıyor

Common Sense Media’nın hazırladığı rapor, 13-18 yaş arası 800 ABD vatandaşı gençlerin kullandığı haber kaynaklarını, onlarla ne sıklıkla etkileşim kurduklarını, haberler hakkındaki duygu düşüncelerini ortaya koyuyor.

Sürekli genişleyen haber platformlarıyla birlikte influencerlar ve ünlülerin haber satıcıları olarak ortaya çıkması da dahil olmak üzere değişen haber ortamı hakkında birçok çalışma yapılmış olsa da yeni nesil gençlerin haber kavramına nasıl yaklaştığı konusunda çok az şey biliniyor.

Araştırmanın başlıca sonuçları;

  1. Çoğu gencin haber kaynağı influencerlar ve ünlüler

Gençlerin %77’si sosyal medyadan haber alıyor, %39’u sosyal medyada ve YouTube’da “sıklıkla” influencer ve ünlülerden haber alıyor. Gençlerin sosyal medya veya YouTube’daki haberler için güvendiklerini söyledikleri hesaplar PewDiePie, CNN, Trevor Noah, Donald Trump ve Beyoncé idi.

  • Azınlık gençleri haberlerden daha çok etkilendiğini hissediyor

Azınlık gençlerin “haberleri takip etmenin benim için önemli olduğu” beyanına katılımları daha yüksekti.

3. Pek çok genç haber medyasında cinsiyet veya ırksal önyargıyı algılıyor

Gençlerin sadece üçte biri haberlerin kadınlara eşit davrandığını düşünüyor (%29). Bu beyana genç kızların katılımı genç erkeklere göre daha düşük. (%22’ye karşı %35). Benzer şekilde, gençlerin sadece üçte biri haberlerin farklı ırklardan insanlara eşit derecede adil davrandığını kabul etti (%30); bu konudaki duyarlılık farklı ırksal / etnik gruplar arasında oldukça benzerdi.

4.Gençler haberlerle kendileri arasında bir bağlantı olduğunu hissetmiyor

 2017 ile karşılaştırıldığında, bugün daha fazla genç, haber medyasının kendi yaşlarındaki insanların hayatlarının gerçekte nasıl olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını düşünüyor. Ayrıca, bugün daha az sayıda genç haberlerin kendileri için önemli olan konuları içerdiğini hissediyor (2017’de %35’e karşılık %45).

5. Çok az genç haberlerin motive ettiğini hissediyor ve neredeyse yarısı haberlerden dolayı hayal kırıklığına uğruyor

Haber tüketimi, gençlerin duyguları üzerinde hem olumlu hem de olumsuz bir etkiye sahip. Ankete dahil olanlar arasında, son altı aydaki haberlere dayanarak en sık olarak hangi duyguyu deneyimledikleri sorulduğunda gençlerin %45’i hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Son altı ayda haberlerin neden olduğu diğer en yaygın duygular “kafa karışıklığı” (%30) ve yıpranma (%25) idi. Çalışmaya katılan gençlerin sadece %10’u haberlerin motive ettiğini söyledi.

6. YouTube, Instagram ve Snapchat’ın haber amaçlı kullanım oranı gençler arasında yükseliyor.

 2017’ye kıyasla, gençlerin YouTube’dan  ve Instagram’dan haber alma isteği daha yüksekken, Facebook’tan haber alma olasılıkları daha düşük.

7. Gençler sıklıkla YouTube ve sosyal medyada fenomenlerinden, influencerlardan ve ünlülerden haberler alsalar da bu kaynaklar özellikle güvenilir olarak görülmüyor.

Her dört gençten biraz fazlası (%28) yerel haber kuruluşlarından aldıkları bilgilere çok fazla güveniyor. Biraz daha azı geleneksel basılı ve çevrimiçi gazetelere (% 22) ve geleneksel TV haber ağlarına güveniyor (% 21). Gençlerin en az güvendiği kaynaklar podcast’ler (%6) ve komedi programları (% 7). Herhangi bir haber kaynağına yüksek oranda bir güven duyulmasa da gençler geleneksel haber kaynaklarına (yerel gazeteler ve TV haber programları, geleneksel basılı ve çevrimiçi gazeteler ve geleneksel TV haber ağları) en çok tercih ettikleri influencer haber kaynaklarından daha fazla güveniyorlar.

Leave A Comment