Doğuştan Dijital: Covid-19 Nesli Çocukları

London School of Economics Medya ve İletişim Bölümü tarafından düzenlenen ‘’Doğuştan Dijital: COVID-19 Jenerasyonu’’ başlıklı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

London School of Economics Medya ve İletişim Bölümü tarafından ‘’Doğuştan Dijital: COVID-19 Jenerasyonu’’ semineri düzenlendi. 1-6 Mart tarihleri arasında gerçekleşen LSE Festival 2021 kapsamında düzenlenen seminere, Dijital Medya ve Çocuk’u temsilen ekibimizden Mısra İzel Okumuş katıldı. Seminerin moderatörlüğünü, LSE’de Medya ve İletişim Bölümü profesörü ve Parenting for a Digital Future da dahil olmak üzere alandaki 20 kitabın yazarı olan Sonia Livingston üstlendi. Konuşmacıların Patricio Cuevas-Parra, Laurie Day, Maya Göetz ve Konstantinos Papachristou olduğu seminerde pandemi sürecinde artan teknoloji kullanımı ile çocukların yaşamlarının dijitalleşmesi hakkında konuşuldu. Aynı zamanda konuşmacılar, dünyanın pek çok ülkesinde çocukların bu dijitalleşme sürecinde yaşadıkları zorlukları, dijital dışlanma, eğitim teknolojisi eşitsizlikleri gibi konulara değindiler. 

Covid-19 ile birlikte çocuklar için de dijitalleşme kavramı farklılaştı. Özellikle eğitim sürecinin internet ortamından yürütülmesi, çocukların sosyal aktivitelere katılamayışı, oyun alanlarının değişmesi ve dijital ortama dönüşmesi, arkadaşlarıyla vakit geçirememeleri gibi pek çok faktör hayatlarını etkiledi.  Dijital ortam, getirdiği olumlu yanların yanında olumsuz da birçok sorun barındırabiliyor. Seminerde de tüm dünyanın farklı yerlerinde sorunların neler olduğu ve bu sorunların çözümleri hakkında konuşmacılar yorumlarda bulundu. Özellikle eğitimi direkt olarak etkileyen pandemi sürecinde, internet erişimine sahip olmayan öğrencilerin eğitim alamamaları gibi sorunların üzerinde duruldu. Sadece internet olanağı değil, bazı şehirlerde yaşayan çocukların elektrik erişimine dahi sahip olmamaları gibi sorunlar ve bunlar için yaratılabilecek çözümler de seminerde konuşuldu. Çocukların okul sürecinin devamı ve gerekliliği için televizyon ve radyo aracılığı ile eğitim sağlanabileceği, ücretsiz internet erişimi sunulabileceği ve internet altyapısı olmayan bölgeler için de altyapı sağlanabileceği gibi konular ele alındı. 

World Vision International’da Çocuk Katılımı ve Hakları Direktörü ve çocukları ve gençleri etkileyen sosyal adalet konularında araştırma ve bilgi analizini yöneten bir çocuk hakları savunucusu olan Patricio Cuevas-Parra, çocuk hakları, cinsiyet eşitliği konularına odaklanıyor. Tüm çocukların eğitime erişim hakkı olduğunu vurgulayan Cuevas- Parra, dezavantajlı olan tüm çocukların haklarının korunması gerektiğini söyledi. 

Eğitime erişim sorunlarının yanında, çocukların zihinsel sağlıklarının korunması da oldukça önemli. Arkadaşlarından uzak, sürekli ev ortamına hapsolan çocukların Zoom üzerinden birbirleriyle oyun oynamaları gibi, iletişim şekillerinin değişmesi gibi durumlar ortaya çıkarmaya başladı. Ecorys İngiltere’de çocuklar, gençler ve aileleri konu alan araştırmalara liderlik eden bir direktör olan Laurie Day, Avrupa Komisyonu için Avrupa genelinde kapsayıcı eğitimi desteklemede dijital araçların rolü üzerine bir çalışmayı ve COVID-19 krizinin sosyal etkilerini genç eylem araştırmacılarıyla araştıran bir araştırma projesini denetliyor. Laurie Day, seminerde özellikle bu süreçte çocukların psikolojik olarak yaşadığı zorluklara da dikkat çekerek, bu değişimde çocukların sağlıklarının önemi hakkında konuştu. Ayrıca, Covid-19 hakkında bilgi sahibi olmalarının da önemine değindi. Çocukların stres seviyelerinin azalması için medya okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğini ve bu konuda ebeveynlerin yol göstermesi gerektiğini söyledi. 

Leave A Comment