OECD’nin 21. Yüzyılda Çocuklar Ve Teknoloji Raporu

21. yüzyılda çocuklar ve teknoloji başlıklı OECD raporu günümüz dijital dünyasında çocukların durumu ile ilgili bizlere pek çok bilgi veriyor. Bu raporun önemli bulduğumuz başlıklarını Dijital Medya ve Çocuk olarak derledik ve sizlerle türkçeye çevirerek paylaşıyoruz.

Raporu Andreas Schleicher (Director, Education and Skills, OECD) önsözde şu sözlerle anlatıyor:

“Geçmişe nazaran bugünlerde internet kullanımımız artmış durumda. Pek çok çocuk yürümeyi ve konuşmayı öğrenmeden önce tabletlere ve telefonlara erişiyor. Bu durum şu soruları akla getiriyor: Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkileri neler ve ekranlar çocukların büyümesini ve gelişimini nasıl etkiler?

OECD’nin 21. yüzyılda çocuk projesi araştırmaları bir araya getirerek çocukların ekran kullanımı için oluşturulmuş bazı yönergeleri özetliyor. Ayrıca televizyon, video oyunları ve sosyal medya dahil olmak üzere teknolojilerin kullanımı çocukların gelişen beyinleri ve bedenleri üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalara genel bir bakış sağlıyor. Son olarak, güvenli ve duyarlı teknoloji kullanımını desteklemek ve yönlendirmek için okulların ve öğretmenlerin rolüne bakılıyor.
İnsanların bir çoğu teknolojideki yeni gelişmelerden korkar, en azından endişeyle yaklaşır. Yine de dijital araçların dünyayı ve çocukların yaşamlarını temelden dönüştürdüğü bir çağda yaşıyoruz.”

21. yüzyıldaki teknoloji trendleri

2017’nin sonunda, OECD ülkelerindeki yüksek hızlı mobil abone sayısı kişi sayısından daha fazla bir miktara ulaşarak bir dönüm noktası oldu (OECD, 2019). Gençlerin daha büyük bir oranda çevrimiçi olduğu tespit edildi. 2015 yılında, 15 yaşındaki sıradan bir çocuk 10 yaşından beri İnternet’i kullandığını ve hafta içi her gün okuldan sonra iki saatten fazla zaman geçirdiğini (2012’den bu yana 40 dakikadan fazla artış) ve haftasonları günde üç saatten fazla zaman geçirdiğini bildirdi (OECD, 2017).

Araştırmaya göre gençler interneti yalnızca daha fazla kullanmakla kalmıyor, buna daha erken yaşlarda başlıyorlar (Hoo -Graafland, 2018). Bazı araştırmalar, okul öncesi çocukların kitaplarla tanışmadan önce dijital cihazlara aşina olduklarını gösterir (Hopkins, Brookes ve Green, 2013). Birleşik Krallık’ta, en güncel rakamlar 3-4 yaşındaki çocukların% 52’sinin ve 5-7 yaşındakilerin% 82’sinin çevrimiçi olduğunu gösterdi (Ofcom, 2019).

“Aşırı internet kullanımı” konusunda aşırı endişeli misiniz?

Çocukların teknoloji kullanımındaki artışı, çocukların zihinlerini, bedenlerini, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini nasıl etkilediği konusunda artan endişelere yol açtı. Hükümetler ve tıp kurumları da dahil olmak üzere çocukların sağlığıyla ilgilenen bir çok grup, çocukların ekrana erişimini kısmen veya tamamen sınırlandırmayı savunuyor. Bununla birlikte, “kısıtlamaya odaklanmış kurallar”, bu alandaki uzmanlar tarafından sağlam araştırmalara dayanmadığı için eleştirildi.

Güncel, bilimsel araştırma:
  • Optimal ekran kullanımı süresi veya çevrimiçi aktivite miktarlarına ilişkin bulgular, kanıta dayalı yönergeleri destekleyecek kadar kesin değil.
  • Dijital ekran kullanımı ile oluşabilecek akıl sağlığı problemleri arasında nedensel bir ilişki olduğuna dair henüz bir kanıt sağlanamadı. Ancak dijital ekran kullanımı ile anksiyete veya depresyon arasında bazı ilişkiler bulundu (OECD, 2018, Orben and Przybylski, 2019).

Yine de, kullanılmadığı zamanlarda cihazları kapatmak, yatmadan bir saat önce ekranları kapatmak , bazı zaman dilimlerini (örneğin akşam yemeği, araba kullanırken, vs) ve bazı konumları (örneğin yatak odası) dijital medyadan uzak zamanlar olarak belirlemek akıllıca bir davranış olur.

Düzenli uyku, aile ve arkadaşlarla geçirilen kaliteli zaman gibi çocuğun sağlıklı gelişimi ile ilişkili faaliyetlere odaklanmak çok önemli.

Çocukluk dönemi hızlı gelişim zamanıdır

Çocukların erken yaşlarda internette çok fazla zaman geçirdikleri açık. Bu önemli bir konu; çünkü çocukluk dönemi hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma zamanı. İnsan beyninin yapısının “plastisite” olması, ki bu da yaşam deneyimlere göre şekillendiği anlamına gelir.

Erken yaşlarda insan beyninde yüksek esneklik var. Yaşamın ilk üç yılında, bir çocuğun beyni saniyede bir milyondan fazla yeni bağlantılar yaratır. Bu bağlantılar işitme, dil ve biliş gelişimi için gerekli (Center on the Developing Child, 2009). Bu temel yapı, karar verme ve bilişsel esneklik gibi daha karmaşık etkinliklerin altında yatan sinir ağlarının temelini oluşturur. Beyin görüntüleme çalışmaları, işlevdeki bu değişikliklerin ergen beyninde de kapsamlı yapısal değişikliklerin eşlik ettiğini gösterdi (Crone ve Konijn, 2018).

Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkileri

Teknolojinin oluşturacağı etki, teknolojinin türüne ve ne için kullanıldığına bağlı (Bavelier, Green and Dye, 2010). Bu nedenle, öncelikle çocukların teknolojiyi neden ve nasıl kullanıldığını anlamak önemli.

Gençler interneti oyun oynamak, sohbet etmek ve sosyal ağlar için kullanıyor. Televizyonlar ve tabletler çocuklarda medya kullanımına hâkim olsa da, geleneksel televizyonun yerini giderek Netflix ve Amazon Prime gibi hizmetler aldı ve YouTube, özellikle 8-11 yaşındakiler için hızla tercih edilen izleme platformu haline geldi (Ofcom, 2019).

Çocuklar ders saatlerinde bilgisayar, arkadaşlarıyla iletişimde kalmak için cep telefonu, akşamları okul çalışması yapmak için bir tablet ve ardından dinlenmek için aileleriyle bir saat televizyon izliyorlar (Ofcom, 2019).

Araştırmanın Önemli Noktaları…

Video oyunları

Çocuklar ve video oyunları ilgili literatür araştırmaları, televizyon ile ilgili olandan çok daha yeni. Video oyunları ile ilgili olan araştırmaların çoğu olumlu sonuçlardan çok olumsuz sonuçlara odaklandı (Granic, Lobel ve Engels, 2013). Özellikle çevrimiçi oyunlar giderek daha popüler hale geldi, dolayısıyla tutarlı ve dengeli bir kanıt temeli sağlamak önemli; Birleşik Krallık’ta 5-15 yaş arası video oynu oynayan çocukların dörtte üçünün çevrimiçi oynadığı görüldü (Ofcom, 2019).

Ebeveynler ve öğretim görevlileri genellikle video oyun oynamanın eğitimsel kazanım üzerindeki etkisi konusunda endişeliler; ancak “eğitici televizyon programı” olduğu gibi, “eğitici oyunların” çocuklar üzerinde olumlu etkileri var.

Fiziksel sağlık için çıkarımlar: sık sorulan sorular

Ekran süresi çocukların uykusunu etkiler mi?

Günümüzde birçok dijital cihaz, doğal uyku ve uyanma döngüleri üzerinde etkisi olan kısa dalga boyu veya mavi ışık yaymakta. Bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletler zamanla daha büyük ve daha parlak ekranlara sahip olacak şekilde gelişti, akşamları bu cihazlardan birini kullanmak, vücuda uyku sinyalini veren melatonin hormonunu azaltır.

Obezite ve ekranlar arasındaki bağlantı nedir?

Son yıllarda televizyon seyretmek ve bilgisayarı kullanmak için harcanan zamandaki artış, çocuklarda obezite problemleri ile ilgili endişeleri artırdı. Örneğin; çocuğun televizyon izlerken yemek yemesi, doygunluk hissini geciktirir ve böylelikle daha fazla gıda tüketir. Aynı zamanda daha önce tüketilmiş gıdalardan gelen tokluk sinyallerini de gizler (yani, çocuklar normalde doymuş olsalar bile yemeyi bırakmazlar) (Bellissimo etc al., 2007).

Ekran zamanı çocukların sosyalleşmesinden, oyun oynamasından ve spor yapmasından zaman çalıyor mu?

Bazı literatür araştırmaları, teknolojiyi kullanmak için harcanan zamanın diğer potansiyel olarak daha “değerli” faaliyetlerden uzaklaştığı bir “yer değiştirme etkisi” nosyonuna işaret etmekte (Neuman, 1988). Bununla birlikte, ekran süresinin kısaltılmasının ergenleri ve çocukları fiziksel aktiviteye daha fazla katılmaya motive edemeyeceğini gösterir (Kardefelt-Winther, 2017); diğer araştırmalar, ekran temelli, hareketsiz davranış ve boş zamanlardaki fiziksel aktivitenin birbirinden bağımsız olduğunu gösterdi (Gebremariam etc., 2013). Televizyon izlemek, okuma gibi diğer etkinliklerin yerini alır. Ebeveynler ve öğretmenler çocukların ekran başında fazladan geçirdikleri zamanı dışarıda geçirmeleri için yönlendirmeliler.

Kaynakça

http://www.oecd.org/education/ceri/Booklet-21st-century-children.pdf

Leave A Comment