Gençlerin ve Ergenlerin İyi Olma Halini Teşvik Etmedeki Rolleri Hakkında Ne Biliyoruz? 

Toplumlar, belirli çevrimiçi deneyimlerin gençlerin iyi olma hali üzerindeki zararlı sonuçları hakkında sürekli olarak endişelerini dile getirirken, araştırma için bir öncelik, risk ve zarar arasında aracılık eden faktörleri belirlemektir. Bunları bulabilirsek, gençleri çevrimiçi fırsatlarını kısıtlamadan bu zararlı sonuçlardan korumak için stratejik adımlar atabiliriz. Dijital medya ve çocuk ekibi olarak, YSkills sitesinde yayınlanan makaleyi sizler için Türkçeleştirdik.

Toplumlar, belirli çevrimiçi deneyimlerin gençlerin iyi olma halleri üzerindeki zararlı sonuçları hakkında sürekli olarak endişelerini dile getirirken, araştırma için bir öncelik, risk ve zarar arasında aracılık eden faktörleri belirlemektir. Bunları bulabilirsek, gençleri çevrimiçi fırsatlarını kısıtlamadan bu zararlı sonuçlardan korumak için stratejik adımlar atabiliriz. Dijital medya ve çocuk ekibi olarak, YSkills sitesinde yayınlanan makaleyi sizler için Türkçeleştirdik.

Dijital okuryazarlık, içerisinde bulunduğumuz çağda en çok ilgi çeken faktörlerin başında geliyor. Birçok araştırmacı, eğitimci ve hatta politikacı, dijital okuryazarlık müdahalelerinin gençlerin zararlı sonuçlara karşı çevrimiçi dayanıklılık oluşturmalarına ve dolayısıyla internette iyi olma hallerini korumalarına yardımcı olabileceği konusunda iyimser düşünüyor. Gerçekten de bazı araştırmalar, dijital teknolojileri kendi avantajları için güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olan gençlerin çevrimiçi risk deneyimleriyle daha iyi başa çıkabildiğini ve dolayısıyla bu tür risk deneyimleriyle bağlantılı olumsuz sonuçları azaltabildiğini gösteriyor.

Bununla birlikte, geçtiğimiz yıllarda gençlerin dijital okuryazarlığı, çevrim içi dayanıklılıkları ve çevrim içi risk bağlamındaki iyi olma halleri konusunda akademik açıdan dikkate değer bir ilgi olsa da, bu araştırma büyük ölçüde ayrı literatürde yer almakta. Başka bir deyişle, okuryazarlık, dayanıklılık ve iyi olma halinin bağlantılı olup olmadığını veya nasıl olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Makalede yer alan sistematik kanıt incelemesinde, gençlerin dijital okuryazarlığı, çevrim içi dayanıklılık ve çevrim içi risklerle ilgili esenliği konusundaki araştırma sanatının durumunu tek bir bütünleşik çerçevede sentezlemek için 30 ampirik çalışma incelenmiş ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler yansıtılmış. Bu inceleme sonucunda dört ana bulgu ortaya çıkıyor, sırayla bu bulgular;

1) Araştırmalar, olumsuz çevrimiçi deneyimlerin gençlerin iyi olma halini baltaladığını gösteriyor. Bununla birlikte, bu araştırma korelasyonlara dayanmakta ve ilişkiler genellikle zayıf veya orta kuvvette.  Ayrıca, bazı araştırmalar risk (özellikle siber mağduriyet) ile iyi olma hali arasında karşılıklı bir ilişkiye işaret etmekte; başka bir deyişle, yalnızca mağdur edilmenin iyi olma halini baltalaması değil, aynı zamanda daha düşük refah düzeyine sahip olanların (örneğin daha yüksek düzeyde depresyon ve kaygı yaşayan bireylerin) kendilerini çevrimiçi ortamda daha sık mağdur bulmaları olası bir durum.

2) Riske maruz kalma, çevrimiçi dayanıklılığın geliştirilmesinde ve tezahüründe önemli bir rol oynuyor gibi görünmekte. Birçok ebeveyn risk konusunda endişe duysa da bazı riskli deneyimler, gençlere gelecekte yaşanabilecek zararları en aza indirebilecek veya önleyebilecek başa çıkma yolları geliştirme şansı veriyor. Başa çıkmayı dijital okuryazarlığın bir biçimi olarak kabul edersek, bu bulgu dijital okuryazar gençlerin daha az dijital okuryazar akranlarına göre çevrimiçi ortamda daha fazla riskle karşılaştıklarına dair ortak bulguyu açıklamaya yardımcı olabilir.

3) Tahmin edildiği gibi, çevrimiçi dayanıklılık, çevrimiçi risk karşısında gençlerin iyi olma halini koruyor: araştırma, olumsuz bir çevrimiçi deneyimle başa çıkmanın gençlerin iyi olma haline katkıda bulunduğunu gösteriyor. Daha dijital okuryazar olmak, aynı zamanda, kuşkusuz, gençler için faydalı sonuçlar getirirken aynı zamanda çevrimiçi riskle karşılaştıklarında onları zarardan koruduğu için, iyi olma haliyle de olumlu bir şekilde bağlantılı.

4) Dijital okuryazarlık ve çevrimiçi dayanıklılık arasındaki varsayımsal bağlantı yalnızca birkaç çalışmada incelendi ve olumlu ancak oldukça zayıf olduğu ortaya çıktı. Dijital okuryazarlık, gençleri çevrimiçi risklerle karşılaşmaktan korumazken, etkili başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesini destekleyerek kendilerini zararlı sonuçlardan korumaya yardımcı oluyor.

Bu bulgular, toplumların aşırı korumacı dürtülerine alternatif olarak gençlerin çevrimiçi iyi olma hallerini  koruyan faktörler olarak dijital okuryazarlığı ve çevrimiçi dayanıklılığı teşvik etmek için tasarlanmış politika ve eğitim girişimlerini teşvik ediyor. Gençlerin kaçınılmaz olarak dijital teknolojileri kullanacakları ve olumsuz çevrimiçi deneyimlere maruz kalacakları düşünüldüğünde, erişimlerini gereksiz yere kısıtlamayan veya internet kullanımının olumlu sonuçlarını baltalamayan onları korumanın yollarını bulmak hayati önem taşımakta. Gençlerin ve ergenlerin çevrimiçi risklerden kaynaklanan zararlara karşı dayanıklılığının geliştirilmesinde dijital okuryazarlığın rolüne ve bunların iyi olma hali üzerindeki etkilerine ilişkin daha fazla araştırma, gençlerin çevrimiçi güvenliğini korumayı amaçlayan daha fazla girişimi desteklemek için gerekli. Sistematik inceleme, dijital okuryazarlık ve çevrimiçi dayanıklılık arasındaki yalnızca zayıf ilişkileri ortaya çıkardığından, araştırma, dijital okuryazarlığın her bir boyutunu inceleyerek ve bileşik ölçümler olarak özellikle çevrimiçi dayanıklılık için hangi boyutların özellikle alakalı olduğunu sorarak ikisi arasındaki bağlantıyı daha da çözmeli. YSKILLS, performans testi önlemleri ve risk altındaki gruplara odaklanan özel çalışmalarla desteklenen dijital becerileri ve iyi olma halini üç dalga üzerinde boylamsal olarak ölçerek gençlerin dijital okuryazarlığını ve onların iyi olma halleri için değerini daha iyi ve çok yönlü bir anlayışa doğru önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Yazının orijinali : https://yskills.eu/what-do-we-know-about-the-roles-of-digital-literacy-and-online-resilience-in-fostering-young-peoples-wellbeing/

Leave A Comment