Geleceğin Meslekleri Dijital Beceriler Gerektiriyor

Dünya Ekonomik Forumu, mevcut iş sistemini ortadan kaldırarak ve yenileriyle değiştirerek teknolojik otomasyona geçiş için çeşitli teknikler önerdi. Teknolojik gelişmelerin işgücü piyasaları üzerindeki acil ve uzun vadeli etkilerini araştırmak için “İşlerin Geleceği” anketi kullanıldı. Verilere göre, kuruluşların teknik yenilikleri benimsemeleri son iki yılda önemli ölçüde artmıştır. 2025’e kadar benimseyecekleri bu teknolojik gelişmeler arasında bulut tabanlı internet, big data, yapay zeka ve nesnelerin interneti başta yer almaktadır. (Budak,2021)

Dünya Ekonomik Forumu, mevcut iş sistemini ortadan kaldırarak ve yenileriyle değiştirerek teknolojik otomasyona geçiş için çeşitli teknikler önerdi. Teknolojik gelişmelerin işgücü piyasaları üzerindeki acil ve uzun vadeli etkilerini araştırmak için “İşlerin Geleceği” anketi kullanıldı. Verilere göre, kuruluşların teknik yenilikleri benimsemeleri son iki yılda önemli ölçüde artmıştır. 2025’e kadar benimseyecekleri bu teknolojik gelişmeler arasında bulut tabanlı internet, big data, yapay zeka ve nesnelerin interneti başta yer almaktadır. (Budak,2021)

     Dijital çağın güvenlik açıklarına yönelik olarak siber güvenlik önem arz etmekle birlikte insansız robotlar ve yapay zekayı benimseyen şirket sayısı da büyük oranda artmıştır. Veri analistleri ve bilim adamları, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, robotik mühendisleri, yazılım ve uygulama geliştiricileri ve dijital dönüşüm uzmanları, deşifre alanında en çok talep gören meslekler arasındadır. Ayrıca şirketler, süreç otomasyonu uzmanları, bilgi güvenliği analistleri ve nesnelerin interneti uzmanları gibi yeni mesleklerle gün geçtikçe daha fazla ilgilenmeye başlıyor.  Veri giriş görevlileri, idari ve idari sekreterler, muhasebe ve defter tutma ve bordro görevlileri, muhasebeciler ve denetçiler, montaj ve fabrika çalışanları, işletme hizmetleri ve idari yöneticiler 2025 yılına kadar talebin giderek azalacağı pozisyonlar arasında yer alıyor. Raporun devamında sektörlerde gelişen meslekler var. Otomotiv sektöründe malzeme mühendisleri, tüketici sektöründe e-ticaret ve sosyal medya uzmanları, enerji sektöründe yenilenebilir enerji mühendisleri, finansal hizmetlerde fintech mühendisleri, sağlıkta biyolog ve genetikçiler, madencilikte uzaktan algılama bilimcileri ve teknisyenleri bu profesyonellere örnektir. (WEF, 2020)

OECD 2019 a Future of Work – İstihdam Araştırması’na (OECD, 2019a) göre en hızlı genişleyen üç meslek aşağıdaki gibidir:

  • Yazılım ve uygulamaların analistleri ve geliştiricileri : Kişisel bilgisayarların, cep telefonlarının ve tabletlerin yaygınlığı ile yazılım ve uygulama geliştirme, üst sıralarda yer almaktadır. Yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri, sistem analistleri, web ve multimedya geliştiricileri ve uygulama programcılarının tümü dahildir.
  • Veritabanı ve ağ uzmanları:  İşletmeler ve hükümetler tarafından tutulan veri hacmi büyürken, bu verilere erişimi koruma, güvence altına alma ve kolaylaştırma yeteneklerine olan talep de artmaktadır. Bilgisayar ağı uzmanlarının yanı sıra veritabanı tasarımcıları ve yöneticileri, veritabanı ve ağ uzmanları bu talebi yerine getiren meslek gruplarındandır.
  • BİT operasyonları ve kullanıcı destek  teknisyenleri :  Hem yazılım hem de donanım teknolojisinde  bakım, kurulum ve destek talebi artmaktadır. BİT operasyonları ve kullanıcı destek teknisyenleri, işletmeler ve kuruluşlar için teknolojilerin uygun şekilde işletilmesini ve kullanılmasını sağlamak için önemli bir pozisyona sahiptir.

Analitik düşünme, dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, akıl yürütme, problem çözme ve fikir üretme, karmaşık problem çözme, duygusal zeka, eleştirel düşünme ve analiz, sorun giderme ve kullanıcı deneyimi, yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif, hizmet yönelimi, liderlik ve sosyal etki, sistem analizi ve değerlendirme, teknoloji kullanım izleyicisi yeni meslekler için gerekli becerilerdir.

2030 Yılına gelindiğinde, pratik olarak tüm işler yeni oluşturulan pozisyonlara dönüştürülecek ve bu meslekler önemli içerik ve beceri değişiklikleri yaşayacak. Ekim kararnamelerine göre, mevcut yeteneklerine yeni yetenekler ekleyen çalışanlar daha hızlı ilerleyerek düşük vasıflı kişiler arasındaki eşitsizliği artıracak. Özellikle dijital teknolojilerin üst düzey yeteneklere olan talebi nasıl artırdığı göz önüne alındığında, bu durum daha da belirginleşecektir.

Kaynakça

BUDAK, N. (2021). Geleceğin Meslekleri ve Dijital Beceriler. C. SELEK ÖZ (Ed.). Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar – V içinde (s.283-312), Sakarya: Değişim.

OECD, (2019a), The Future Of Work Employment Outlook, https://www.oecd-ilibrary.org/ employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en#:~:text=The%20 2019%20edition%20of%20the,megatrends%20are%20transforming%20the%20 labour, 13.03.2021.

WEF, (World Economic Forum), (2020), The Future of Jobs Report, October, https:// www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020, 10.02.2021.

Leave A Comment