Gençler ve Sosyal Medya: Pew Araştırma Merkezi
Anketlerinden Elde Edilen Temel Bulgular

Günümüz gençleri, özellikle sosyal medyanın yaygın varlığı söz konusu olduğunda, önceki nesillerin deneyimlediklerinden farklı olarak dijital bir ortamda büyüyorlar. Pew Araştırma Merkezi, 2022’de Amerikalı gençlere ve ebeveynlerine sosyal medyayla ilgili deneyimlerini ve görüşlerini soran derinlemesine bir anket yaptı.

Emily.A Vogels Ve Risa Gelles – Watnick tarafından yazılmıştır.

Günümüz gençleri, özellikle sosyal medyanın yaygın varlığı söz konusu olduğunda, önceki nesillerin deneyimlediklerinden farklı olarak dijital bir ortamda büyüyorlar. Pew Araştırma Merkezi, 2022’de Amerikalı gençlere ve ebeveynlerine sosyal medyayla ilgili deneyimlerini ve görüşlerini soran derinlemesine bir anket yaptı. Anketten elde edilen önemli bulgular şöyle:

Gençlerin çoğunluğu YouTube, Tik Tok, İnstagram ve Snapchat kullandığını bildiriyor.

YouTube, gençler tarafından en çok kullanılan platformdur. 14 Nisan- 4 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan ve yaklaşık 10 çevrimiçi platform soran bir Merkez anketine göre, 13 ila 17 yaş arasındakilerin% 95’i şimdiye kadar bu platformları kullandıklarını söylemektedir. Gençlerin üçte ikisi Tik Tok kullandığını bildiriyor, bunu İnstagram (% 62) ve Snapchat (% 59) kullandıklarını söyleyen yaklaşık on kişiden altısı. Gençlerin çok daha az bir kısmı Twitter (% 23), Twitch (% 20), WhatsApp (% 17), Reddit (% 14) ve Tumblr (% 5) kullandıklarını belirtti.

Gençler arasında Facebook kullanımı 2014-15’te %71’den 2022’de %32’ye düştü. Twitter ve Tumblr da bu süre sonra genç kullanıcılar arasında düşüş yaşandı, ancak İnstagram ve Snapchat kayda değer artışlar gördü.

TikTok kullanımı siyahi gençler ve genç kızlar arasında daha yaygın.

Örneğin, yaklaşık on Siyah gençten sekizi (% 81), Hispanik gençlerin% 71’i ve Beyaz gençlerin% 62’si ile karşılaştırıldığında TikTok kullandıklarını söylüyor. Hispanik gençlerin (% 29) WhatsApp kullanarak rapor verme olasılığı Siyah (% 19) veya Beyaz gençlerden (% 10) daha yüksektir. (Örnekte ayrı ayrı analiz etmek için yeterli Asyalı genç yoktu.)

Gençlerin belirli sosyal medya platformlarını kullanımı da cinsiyete göre değişmektedir. Genç kızların TikTok (% 73’e karşı% 60), İnstagram (% 69’a karşı% 55) ve Snapchat (% 64’e karşı% 54) kullanarak rapor verme olasılığı genç erkeklerden daha yüksektir. Erkeklerin YouTube (% 97’ye karşı% 92), Twitch (% 26’ya karşı% 13) ve Reddit (% 20’ye karşı% 8) kullanarak rapor verme olasılığı kızlardan daha yüksektir.

Gençlerin çoğunluğu her gün YouTube ve TikTok kullanıyor ve bazıları bu siteleri neredeyse sürekli kullandığını bildiriyor.

Gençlerin yaklaşık dörtte üçü (% 77) YouTube’u günlük kullandıklarını söylerken, gençlerin daha küçük bir çoğunluğu (% 58) TikTok için aynı şeyi söylüyor. Facebook kullanıcılarının yaklaşık yarısı günde en az bir kez İnstagram (%50) veya Snapchat (%51) kullanırken, %19’u günlük Facebook kullanımını bildiriyor.

Bazı gençler bu platformları neredeyse sürekli kullandığını bildiriyor. Örneğin,% 19’u YouTube’u neredeyse sürekli kullandıklarını söylerken,% 16 ve% 15’i sırasıyla TikTok ve Snapchat için aynı şeyi söylüyor.

Gençlerin yarısından fazlası sosyal medyadan vazgeçmelerinin zor olacağını söylüyor.

Gençlerin yaklaşık üçte biri (% 36) sosyal medyada çok fazla zaman geçirdiklerini söylerken,% 55’i orada doğru miktarda zaman geçirdiklerini ve sadece% 8’inin çok az zaman harcadıklarını belirtiyorlar. Kızların sosyal medyada çok fazla zaman geçirdiklerini söyleme olasılığı erkeklerden daha yüksektir (% 41’e karşılık% 31).

Gençler, sosyal medyadan vazgeçmelerinin zor mu yoksa kolay mı olacağı konusunda nispeten bölünmüş durumda. Yaklaşık% 54’ü çok ya da biraz zor olacağını söylerken,% 46’sı çok ya da biraz kolay olacağını söylüyor.

Kızların sosyal medyadan vazgeçmelerinin zor olacağını söyleme olasılığı erkeklerden daha yüksektir (% 58’e karşılık% 49). Daha yaşlı gençlerin de bunu söyleme olasılığı genç gençlere göre daha yüksektir: 15-17 yaşları arasındakilerin% 58’i, 13-14 yaşları arasındakilerin% 48’ine kıyasla sosyal medyadan vazgeçmenin çok ya da biraz zor olacağını söylüyor.

Gençler, sosyal medyanın kendilerinden ziyade başkaları üzerinde daha olumsuz bir etkisi olduğunu söyleme eğiliminde.

Ankete katılanların yaklaşık% 32’si yaşın sosyal medya üzerinde olumsuz etkisi olduğunu savunurken ,% 9’u bunu sosyal medyanın insanlar üzerinde negatif etkisi olduğunu savunuyor.

Hatta gençler, bu platformların kendi yaşamları üzerinde akranlarınınkinden daha olumlu bir etkisi olduğunu söyleme olasılıkları daha yüksektir. Gençlerin yaklaşık üçte biri (% 32) sosyal medyanın kişisel olarak kendileri üzerinde çoğunlukla olumlu bir etkisi olduğunu söylerken, neredeyse dörtte biri (% 24) diğer insanlar için olumlu olduğunu söylüyor.

Yine de gençlerin en büyük payı, sosyal medyanın kendileri (% 59) veya diğer gençler (% 45) üzerinde ne olumlu ne de olumsuz bir etkisi olmadığını söylüyor. Bu modeller demografik gruplar arasında tutarlıdır.

Gençlerin sosyal medya kullanımlarındaki olumsuz deneyimlerden ziyade olumlu yönleri vurgulama eğilimi daha yüksek.

Gençlerin çoğunluğu, sorulan dört olumlu deneyimin her birini yaşadıklarını bildiriyor: arkadaşlarının hayatlarında olup bitenlere daha fazla bağlı hissetmeleri (% 80), yaratıcı yanlarını gösterebilecekleri bir yerlerinin olması (% 71), zor zamanlarda onlara destek olabilecek insanların olması (% 67) ve daha fazla kabul gördükleri (% 58).

Olumsuz deneyimler söz konusu olduğunda, gençlerin% 38’i sosyal medyada gördüklerinden kaynaklı kendilerini bunalmış hissettiklerini söylüyorlar. Yaklaşık onda üçü, arkadaşlarının onları dışladıgını (% 31) veya çok sayıda yorum veya beğeni alacak içerik yayınlama baskısı hissettiğini söylüyor (% 29). Ankete katılanların% 23’ü sosyal medyada gördükleri hayatlarını kendi hayatlarıyla kıyasladıklarında kendi hayatları hakkında daha kötü hissettirdiğini söylüyor.

Gençlerin sosyal medyada yaşadıkları deneyimlerde birkaç cinsiyet farklılığı var. Genç kızların, sosyal medyada gördüklerinin kendilerini yaratıcılıklarını ifade edecek bir yerleri varmış gibi ya da onları destekleyebilecek insanları varmış gibi hissettirdiğini söylemeleri genç erkeklerden daha olasıdır. Bununla birlikte, kızlar da bazı baskılara erkeklerden daha yüksek oranlarda karşılaştıklarını bildirmektedir. Kızların yaklaşık% 45’i, erkeklerin% 32’sine kıyasla sosyal medyadaki tüm drama nedeniyle bunalmış hissettiklerini söylüyor. Kızların, sosyal medya sebebiyle arkadaşlarının onları bir şeylerin dışında bıraktığını (% 37’ye karşı% 24) veya kendi yaşamları hakkında daha kötü (% 28’e karşı% 18) hissettirdiğini söyleme olasılığı erkeklerden daha yüksektir.

Sosyal medya platformlarında suistimal söz konusu olduğunda, birçok genç adli suçlamaların veya kalıcı yasakların yardımcı olacağını düşünüyor.
Yaklaşık on kişiden dördü, sosyal medya şirketlerinin küfürlü yayınları proaktif olarak silmesinin veya sosyal medya kullanıcılarının gerçek adlarını ve resimlerini kullanmalarını gerektirmesinin çok yardımcı olacağını söylüyor. On gençten üçü, okulların öğrencilerin sosyal medya faaliyetlerini zorbalık veya taciz açısından izlemesinin çok yardımcı olacağını söylüyor.

Bazı gençler – özellikle yaşça büyük kızlar – utanç duygusu veya başka nedenlerle sosyal medyada belirli içerikler yayınlamaktan kaçınıyorlar.

On gençten dördü, insanların onları utandırmak için kullanabileceğinden endişe ettikleri için (% 40) veya kendilerini bu platformlarda nasıl temsil etmeyi sevdikleri ile aynı hizada olmadığı için sosyal medyada sık sık veya ara sıra bir şey yayınlamamaya karar verdiklerini söylüyor (% 38). Gençlerin üçte biri, söyledikleriyle başkalarını rahatsız etme endişesiyle belirli şeyleri yayınlamaktan kaçındıklarını söylerken,% 27’si okullara veya iş yerlerine başvururken kabul edilme şanslarına zarar verebileceği için bir şeyler yayınlamaktan kaçındıklarını söylüyor.

Bu endişeler yaşça büyük genç kızlar arasında daha yaygındır. Örneğin, 15 ila 17 yaş arasındaki kızların yaklaşık yarısı, insanların onları utandırmak için kullanabileceğinden endişe ettikleri için (% 50) veya bu sitelerde kendilerini nasıl temsil etmek istediklerine uymadığı için (% 51) sosyal medyada sık sık veya bazen bir şey yayınlamamaya karar verdiklerini söylüyor.

Birçok genç, sosyal medya şirketlerinin kendileri hakkında hangi bilgileri topladığını kontrol etme hakları olmadığı için rahatsız.

On kişiden altısı, sosyal medya şirketlerinin kendileri hakkında topladıkları kişisel bilgiler üzerinde çok az (% 40) kontrol sahibi olduklarını veya hiç kontrol sahibi olmadıklarını (% 20) düşündüklerini söylüyor. Diğer% 26’sı ne kadar kontrole sahip olduklarından emin değil. Gençlerin sadece% 14’ü çok fazla kontrole sahip olduklarını düşünüyor.

Birçoğunun kontrol eksikliği hissetmesine rağmen, gençler bilgilerini toplayan şirketler konusunda büyük ölçüde ilgisizdir. Sadece% 8’i sosyal medya şirketlerinin sahip olabileceği kişisel bilgi miktarı konusunda son derece endişeli ve% 13’ü çok endişeli. Yine de gençlerin% 44’ü, bu şirketlerin onlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olabileceği konusunda çok az endişeleri olduğunu veya hiç endişe duymadıklarını söylüyor.

Gençlerin yalnızca beşte biri, ebeveynlerinin sosyal medya kullanımları konusunda oldukça endişeli olduğunu düşünüyor

Gençlerin yaklaşık% 22’si ebeveynlerinin sosyal medyayı kullanmaları konusunda aşırı veya çok endişeli olduğunu düşünüyor. Ancak gençlerin daha büyük bir kısmı (% 41) ebeveynlerinin sosyal medyayı kullanmaları konusunda ya hiç (% 16) ya da biraz endişeli (% 25) olduğunu düşünüyor. Gençlerin yaklaşık dörtte biri (% 27), ebeveynlerinin biraz endişeli olduğunu düşündüklerini belirtiyor.

Birçok genç, ebeveynlerin sosyal medyaya ilişkin algıları ile gençlerin yaşadığı gerçekler arasında bir kopukluk olduğuna inanıyor. Gençlerin yaklaşık% 39’u sosyal medyadaki deneyimlerinin ebeveynlerin düşündüğünden daha iyi olduğunu ve% 27’sinin deneyimlerinin daha kötü olduğunu söylüyor. Gençlerin üçte biri ebeveynlerin görüşlerinin doğru olduğunu söylüyor.

Ebeveynlerin neredeyse yarısı çocuklarının sosyal medyada açık içeriğe maruz kalabileceğinden endişe duyuyor.
Ebeveynler çocuklarında; kaygı, depresyon veya daha düşük benlik saygısı gibi zihinsel sağlık sorunlarına neden olan sosyal medyanın aşırı veya çok endişeli olma olasılığı daha yüksektir. Bazı ebeveynler, bu sitelerde vakit kaybetmek (% 42) ve ev ödevlerini tamamlamaktan uzaklaşmak (% 38) gibi sosyal medya kullanımından kaynaklanan zaman yönetimi sorunlarından da endişe duymaktadır.

Yazının orjinali: Teens and social media: Key findings from Pew Research Center surveys. (2023, April 24). Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/04/24/teens-and-social-media-key-findings-from-pew-research-center-surveys/

Leave A Comment