Childnet Dijital Liderler Programı

Günümüzün tempolu dijital dünyasında, gençleri çevrimiçi ortamda güvenli ve sorumlu bir şekilde gezinmeleri için gerekli beceri ve bilgilerle donatmak çok önemli hale geldi. Kendini, dijital vatandaşlık ve çevrimiçi güvenlik konularına adamış ünlü bir kuruluş olan Childnet, gençleri sorumlu dijital bireyler olmaları için gerekli araçlarla donatan Dijital Liderler Programını geliştirdi. Bu makalede, Dijital Liderler Programının önemini ve gençleri dijital dünyada nasıl güçlendirdiğini keşfedeceğiz.

Dijital becerileri geliştirmek

Dijital Liderler Programı, gençlerin dijital becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Öğrenciler bu programa katılarak eleştirel düşünme, yaratıcılık ve iletişim gibi temel yetkinliklerini ileri seviyelere taşımak üzere eğitim alıyorlar. Bu beceriler, dijital çağda hayati önem taşımakla beraber, genç bireylerin okullarında ve topluluklarında çevrimiçi güvenlik için etkili savunucular olmalarına olanak veriyor.

Çevrimiçi güvenliğe verilen önem

Dijital Liderler Programı’nın en önemli hedeflerinden biri, çevrimiçi güvenliği teşvik etmektir. Atölyeler, tartışmalar ve uygulamalı etkinliklerin bir kombinasyonu sayesinde, katılımcılar potansiyel çevrimiçi riskler hakkında daha derin bir anlayışa sahip oluyor ve bu riskleri hafifletmek için stratejiler öğreniyorlar. Program sonrasında dijital dünyada yetkin hale gelen bu gençler, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, mahremiyet endişeleri ve sorumlu sosyal medya kullanımı hakkında farkındalık yaratma elçileri olarak hizmet ediyor ve herkes için daha güvenli bir dijital ortam yaratılmasına katkıda bulunuyorlar.

Akran iletişimini teşvik etmek

Dijital Liderler Programı, benzer yaşta olan gençlerin birbirlerine katkıda bulunup, dijital konularda birbirlerine eksik oldukları yerlerde destek olma konseptini çok önemsiyor. Akran eğitimi olarak adlandırılan bu sistemde, genç katılımcılar, birbirleri için akıl hocası ve rol model olarak hareket ederek kazandıkları bilgi ve deneyimlerini akranlarıyla paylaşmaya teşvik ediliyor. Bu yaklaşım, gençlerin birbirlerinden öğrenebilecekleri ve toplu olarak dijital zorlukları ele alabilecekleri destekleyici bir ağ oluşturma konusunda epey etkili bir zemin hazırlamakla beraber, program içerisinde bulunan eğitimi güçlendirerek daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve çok sayıda bireyin dijital davranışlarını olumlu yönde etkilemesine katkı sağlıyor.

Sağlıklı dijital varoluş

Çevrimiçi güvenliğe ek olarak, dijital liderler programı dijital dünyada güçlü bir varoluşa vurgu yapmaktadır. Sosyal medyanın ve teknolojinin yükselişiyle birlikte gençler, çevrimiçi dünyanın baskılarına ve tuzaklarına giderek daha fazla maruz kalıyor. Program aracılığıyla katılımcılar dijital dünya ile gerçek dünya arasındaki denge, kendine zaman ayırma ve sağlıklı çevrimiçi ilişkiler kurma konuları üzerine fazlasıyla eğiliyorlar. Dijital dünyaya bağımlılığın belirtilerini, ekran süresi yönetimini ve olumlu bir çevrimiçi varlığı sürdürmenin önemini anlamak üzere eğitim alıyorlar.

Olumlu bir değişim başlatmak

Dijital Liderler Programı, toplumun dijital dünya ile fazlasıyla iç içe olması gereken alanlarında olumlu değişim yaratmak için dijital lider adayı olan gençleri etkili bir şekilde destekliyor. Katılımcılar, dijital okuryazarlığı, dijital dünyanın kapsama alanını ve sorumlu çevrimiçi davranışı içeren projeler ve kampanyalar başlatmaya teşvik ediliyor. Çevrimiçi güvenlik üzerine atölye çalışmaları, bilgilendirici videolar oluşturulması veya dijital dünyaya hâkim kaynaklar geliştirilmesi bu projelere örnek olarak gösterilebilir. Her ne olursa olsun dijital liderler, dijital dünyaya yeteri kadar hâkim olamayan insanlara bilgiler vererek, dijital sorumluluk kültürünü teşvik eden somut bir etki yaratıyor.

Programın tamamlanması ve sertifika

Childnet, bu programı başarıyla tamamlayan dijital liderlere resmi bir akreditasyon süreci aracılığıyla bir sertifika veriyor. Bu sertifika, yalnızca çabalarını taktir etmekle kalmayıp, aynı zamanda dijital liderlik becerilerini eğitim kurumlarına ve potansiyel işverenlere sergileyerek gelecekte dijital dünyaya hizmet etmelerine olanak sağlıyor.

Childnet, dijital liderler programına başvuru süreci

Dijital liderler programına dünyanın her yerinden katılım mümkün. Genel çerçevede bu programa ilkokullar, liseler, gençlik grupları ve diğer özel eğitim kurumları ücretli bir şekilde kayıt yaptırabiliyor. Eğer 1 senelik kayıt yaptırırsanız vergiler hariç 500 Euro, 2 senelik kayıt yaptırırsanız 750 Euro olan bu program, konsepti gereği çoğunlukla ilkokul ve lise çağındaki gençleri eğitmek üzere kurulmuş. Childnet’in kimlerle çalıştıklarını anlattığı yazısını aşağıda bulabilirsiniz:

“Childnet’te, 3 ila 18 yaş arası çocuklar ve gençlerle doğrudan çalışıyoruz. Çevrimiçi bir şekilde deneyimlerini öğreniyor, tavsiyeler, ipuçları ve bilgiler paylaşıyoruz. 1995’ten beri Childnet, yaptığı her şeyin merkezinde çocukları ve gençleri tutmaya çalışıyor. Tüm çalışmalarımızda, çocukların ve gençlerin çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri risklere yanıt vermeye çalışıyoruz. Amacımız, interneti çocuklar ve gençler için harika ve güvenli bir yer haline getirmektir.” (Childnet, C. (2023, March 7). About the programme. Childnet Digital Leaders Guest Platform. https://digital-leaders.childnet.com/about-the-programme/)

Childnet’in Dijital Liderler Programı, genç bireyleri sorumlu dijital vatandaşlar ve liderler olmaları için güçlendirmede hayati bir rol oynuyor. Program, onları temel beceriler, bilgi ve kaynaklarla donatarak, bu gençlerin ve çocukların çevrimiçi güvenliği savunmasına ve toplumda olumlu değişim yaratmasına olanak tanıyor. Sürekli gelişen dijital ortamda yol almaya devam ederken, dijital liderler programı gibi girişimler, çevrimiçi dünyada kendinden emin ve sorumlu bir şekilde gezinebilen, bilgili ve güçlü bir genç nesil yaratmada çok önemli bir rol oynuyor.

Kaynakça:

Leave A Comment