Almina Cebi

Siber Zorbalık Artıyor!

Son yıllarda artan sosyal medya kullanımıyla beraber süregelen ve yeni nesil tehlike olarak nitelendirilen "siber zorbalık", küresel bir sorun olmaya devam ediyor.  UNICEF’in Çevrimiçi Genç Türkiye araştırmasının (UNICEF,2019) sonuçlarına göre Türkiye’deki gençlerin internette gezinirken karşılaştıkları güvenlik riskleri arasında; zararlı yazılımlar, kişisel bilgilerin paylaşılması, yetişkinlere göre içeriğe ulaşma ve siber zorbalık yer alıyor. Türkiye’de ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık konusundaki algı ve farkındalıklarını ölçmeyi amaçlayan ve Kocaeli Üniversitesi’nde TÜBİTAK’ın desteğiyle yürütülen Prof. Dr. Emel Baştürk Akça tarafından yürütülen Siber Zorbalık Nedir?