Bengi Efe

Geleceğin Meslekleri Dijital Beceriler Gerektiriyor

Dünya Ekonomik Forumu, mevcut iş sistemini ortadan kaldırarak ve yenileriyle değiştirerek teknolojik otomasyona geçiş için çeşitli teknikler önerdi. Teknolojik gelişmelerin işgücü piyasaları üzerindeki acil ve uzun vadeli etkilerini araştırmak için "İşlerin Geleceği” anketi kullanıldı. Verilere göre, kuruluşların teknik yenilikleri benimsemeleri son iki yılda önemli ölçüde artmıştır. 2025’e kadar benimseyecekleri bu teknolojik gelişmeler arasında bulut tabanlı internet, big data, yapay zeka ve nesnelerin interneti başta yer almaktadır. (Budak,2021) 

Ebeveynler ChatGPT Hakkında Neleri Bilmeli?

ChatGPT, birçok öğrenci ve diğer profesyonellerin öğrencilik ve iş hayatında kullandığı, ana akım haline gelen en son yapay zeka dili modelidir. ChatGPT, OpenAI tarafından Aralık 2022'de oluşturulmuştur. Bir komut istenildiğinde o talimatı takip etmek ve ayrıntılı bir yanıt vermek üzere tasarlanmıştır. (Schulman et al., 2022) ChatGPT, insan benzeri sohbetler yapmanızı sağlayan doğal bir dil işleme aracıdır. ChatGPT için veriler çevrimiçi veri tabanlarından toplanır. Bunlar kitaplar, web metinleri, Wikipedia , makaleler ve diğer çevrimiçi literatürden toplanan materyalleri içerir.  Hızlı bir şekilde özelleştirilmiş bir özgeçmiş yazımında, orjinal şakalar oluşturmada, karmaşık konuları açıklayabilmede, zor matematik problemlerini adım adım çözmede, müzik yazmada, her konuda makale ve e-posta yazmada, kod oluşturabilmede yardımcı olur. (Timothy, 2022)