Sabriye Eren

Metaverse Çocuklar İçin Yeni Bir Toplumsallaşma Aracı mı?

İlk olarak 1992 yılında Neal Stephson’ın Snow Crash adlı bilim kurgu romanında karşılaştığımız Metaverse kelimesi Meta (öte) ve universe (evren) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Facebook’un 2021 yılında gerçekleştirdiği değişiklikle  “Meta’’ ismini alması, Metaverse’ü günümüzün en sık karşılaşılan kelimesi haline getirdi. Sosyal medyayı hayatımıza sokan Web 2.0 aracıylığıyla toplumsallaşmayı büyük ölçüde dönüştüren internet teknolojileri,Metaverse ile toplumsallaşmada yepyeni bir devir mi başlatıyor? Web 3.0’ın beraberinde getirdiği derinlik algısı, üçüncü boyut hissi veren, birden fazla duyu organını uyaran yeni hibrit platformlar ve artırılmış gerçeklik araçları ileMetaverse’ün gerçeğe daha yakın bir toplumsallaşma sürecini başlatmakta olduğu düşünülüyor. Adeta yüz yüze iletişim kurar gibi kişilere fiziksel gerçeklik hissi yaşatan Metaverse, kullanıcılarına sanal ortamda özel giysiler ve birtakım aparatlar aracılığı ile kendilerine ait bireysel avatarlarını oluşturabilme imkânı sunuyor.  Eğitim, seyahat, çalışma hayatı, sosyalleşme gibi fiziki evrende gerçekleştirebildiğimiz tüm toplumsal deneyimleri 3 boyutlu evrende de gerçekleştirebilmemize olanak sağlıyor.  

Dijital Dünyada Çocukları Korumak mı Çocuk Haklarını Korumak mı?

Önceki nesiller, ergenlik veya yetişkinlik dönemine kadar dijital medyaya maruz kalmamış olsa da 2000'lerde doğan çocukların çoğu dijital medyayı bebeklik döneminde kullanmaya başladı.  Bir restoranda, yetişkinler yemek yerken bir çocuğun telefon ile oynadığını görmek nadir rastlanan bir olay değildir. Çocukların oyun ve medya alışkanlıklarına karşı savaşmak, dalgaya karşı kürek çekiyormuş gibi hissettirebilir ancak ekran başında geçirilen zaman hem çocuklar hem de yetişkinler için kaçınılmazken dijital dünyayı şeytanlaştırmak aslında istediğimiz sonuçların tersinde bir sonuç elde etmemize sebep olabilir. Çocukların dijital dünyadaki varlığı ebeveynler için çocukları hakkındaki bilgilere ulaşılabilirliği zorlaştırıyor.