CategoryGenel

Çocuklar İçin Yapay Zekâ: “Elinor Neden Olduğunu Merak Ediyor”

Çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, ekrandaki interaktif karakterlerin, interaktif içeriği olmayan televizyon programlarından daha öğretici olduğunu gösteriyor. Bu interaktif karakterler, çocukların yanıtlarını dinleyip onlara geri bildirimler vererek öğrenmelerini derinleştiriyor. 

Geleceğin Meslekleri Dijital Beceriler Gerektiriyor

Dünya Ekonomik Forumu, mevcut iş sistemini ortadan kaldırarak ve yenileriyle değiştirerek teknolojik otomasyona geçiş için çeşitli teknikler önerdi. Teknolojik gelişmelerin işgücü piyasaları üzerindeki acil ve uzun vadeli etkilerini araştırmak için "İşlerin Geleceği” anketi kullanıldı. Verilere göre, kuruluşların teknik yenilikleri benimsemeleri son iki yılda önemli ölçüde artmıştır. 2025’e kadar benimseyecekleri bu teknolojik gelişmeler arasında bulut tabanlı internet, big data, yapay zeka ve nesnelerin interneti başta yer almaktadır. (Budak,2021) 

Kız Çocuklar Sosyal Medya Hakkında Gerçekten Ne Hissediyor ?

Günümüzde çocuklar zamanlarının önemli bir bölümünü popüler sosyal medya platformlarında geçiriyor. ABD'deki gençlerin sağlık davranışları ve sosyal medya kullanımı hakkında bilgi veren iki ayrı araştırma bulunuyor. Hastalık Kontrol ve Araştırma Merkezi (CDC) tarafından yapılan "Gençlik Risk Davranışları Anketi" (Youth Risk Behavior Survey- YRBS) sonuçları gençlerin sağlık davranışları ve riskli davranışları hakkında bilgi sağlıyor. Diğer bir araştırma ise Common Sense Media tarafından gerçekleştirildi ve genç kızların sosyal medya kullanımına yönelik tutumları ve sosyal medyanın zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini ölçmek için bir anket çalışması yapıldı. Dijital Medya ve Çocuk ekibi olarak iki farklı araştırmanın bilgi ve verilerini derledik. 

Kidfluencer’lar: Dijital Medyada Çocukların Güvenliği ve Emek Sömürüsü

Dijital dünyanın bireylerin günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte, çocuklar da sosyal medya platformlarında aktif hale gelmiş ve "kidfluencer" yani "çocuk etkileyici" olarak adlandırılan bir grup oluşturmuştur. Son yıllarda giderek daha fazla dikkat çekmeye başlayan bu çocuklar, ürün tanıtımları, sponsorlu içerikler ve reklamlar yoluyla milyonlarca takipçiye ulaşmış ve bu da markalar için çok büyük bir pazarlama fırsatı sunmuştur. 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yapay Zekâ Okuryazarlığı: Fırsatlar ve Zorluklar

Son dönemlerde, yapay zekâ (Al) okuryazarlığı dijital okuryazarlık eğitimi araştırmalarında gündeme geliyor. Al müfredatı son yıllarda ortaya çıktığı için erken çocukluk eğitiminde yeterli düzeye erişilmediği söyleniyor. Bilgisayar ve Eğitim: Yapay Zekâ dergisinde yayınlanan “Erken Çocukluk Eğitiminde Yapay Zekâ Okuryazarlığı: Fırsatlar ve Zorluklar” isimli makalede; erken çocukluk eğitiminde yapay zeka okuryazarlık araştırmalarını ve öğrenme tasarımını geliştirmek için gelecekteki araştırmacılara ve eğitimcilere de bazı önerilerde bulunuluyor.   

Sağlıklı Sosyal Medya Kullanımı İçin Kız Çocuklarına Destek Olmanın Yolları

Bir ebeveyn veya bakıcı olarak, sosyal medyanın çocuklar, özellikle de kız çocukları için oluşturabileceği riskler hakkında pek çok haber okumuş olabilirsiniz. Bu yüzden, onlara nasıl yardımcı olacağınızı bilmeniz çok önemli. Common Sense Media'nın yeni araştırma raporu, en çok sosyal medya kullanan kız çocuklarıyla yapılan görüşmelerden oluşuyor. Rapor verileri ebeveynlere ve bakıcılara, gençlerin çevrimiçi ortamda yaşadıkları pozitif ve negatif deneyimlere odaklanıyor. 

Pinterest, Platformda Kız Çocuklarının Cinselleştirilmesine Karşı Harekete Geçti

Pinterest’in algoritma önerileri, herhangi bir konuyla ilgili arama yapıldığında daha fazla görsel önererek kullanıcılara yarar sağlıyor olsa da bu özelliğin kötü sonuçları da olabiliyor. NBC Haber, Pinterest'in öneri algoritmalarının, pedofiller tarafından kız çocuklarının görüntüleriyle dolu panolar oluşturmasını kolaylaştırdığını keşfediyor. 

Ebeveynler ChatGPT Hakkında Neleri Bilmeli?

ChatGPT, birçok öğrenci ve diğer profesyonellerin öğrencilik ve iş hayatında kullandığı, ana akım haline gelen en son yapay zeka dili modelidir. ChatGPT, OpenAI tarafından Aralık 2022'de oluşturulmuştur. Bir komut istenildiğinde o talimatı takip etmek ve ayrıntılı bir yanıt vermek üzere tasarlanmıştır. (Schulman et al., 2022) ChatGPT, insan benzeri sohbetler yapmanızı sağlayan doğal bir dil işleme aracıdır. ChatGPT için veriler çevrimiçi veri tabanlarından toplanır. Bunlar kitaplar, web metinleri, Wikipedia , makaleler ve diğer çevrimiçi literatürden toplanan materyalleri içerir.  Hızlı bir şekilde özelleştirilmiş bir özgeçmiş yazımında, orjinal şakalar oluşturmada, karmaşık konuları açıklayabilmede, zor matematik problemlerini adım adım çözmede, müzik yazmada, her konuda makale ve e-posta yazmada, kod oluşturabilmede yardımcı olur. (Timothy, 2022) 

Çocukları Gizli Reklamlardan Korumak İçin Çözüm Önerileri

Kişinin reklama maruz kaldığının bilinçli olarak farkında olmadığı reklam yöntemine gizli reklamcılık deniliyor. Federal Ticaret Komisyonu (FTC), “Çocukları Dijital Medyada Gizli Reklamlardan Korumak” konulu etkinliğinde; çocuklara çevrimiçi reklam vermek için kullanılan teknikler, çocukların reklamları tanıma ve anlama yeteneği, çocukların reklamları tanıyamadıklarında karşılaştıkları zararlar ve bu zararlara karşı koruyucu önlemler ve çözümler araştırdı.  

NO MORE POSTS