Erva Akın yazdı “Yaşa Uygun Teknolojik Tasarım: İngiltere’den Öncü Bir Adım”

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Erva Akın, yüksek lisansını Bilişim ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında Leibniz University Hannover ve Queen Mary University of London’da tamamladı. Aynı yıl, Avrupa Konseyi’nde çalıştı. Araştırma ilgi alanları, dijital ve teknolojik değişimin insani ve sosyal yönlerini çevreleyen geniş tartışmalara kadar uzanmakta. Age Appropriate Design - Children Code kapsamında yazdığı makalenin Türkçe özetini okuyucularımızla buluşturduk.  

Operatör Dr. Fevziye Öndeş ile Çocukların Göz Sağlığı

Pandemiden dolayı dünya genelinde medya kullanımının arttığını söyleyebiliriz. Dışarı çıkamadığımız dönemlerde hepimiz derslerimizi ve toplantılarımızı online olarak gerçekleştirdik. Özellikle çocuklar online derslerden dolayı ekrana uzun süre maruz kaldılar. Bu da doğal olarak göz sağlığını etkiledi. Bu konuda uzman görüş ve tavsiyeler almak adına Sağlık Bilimleri  üniversitesi  (SBÜ) Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma hastanesinden  Operatör Dr Fevziye Öndeş ile çocukların göz sağlığı üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. 

Dünya Basınından Haberlerde Dijital Medya ve Çocuklar – Nisan 2022

Dijital Medya ve Çocuk platformu olarak Nisan ayında dijital dünyada öne çıkan çocukları ve ebeveynleri ilgilendiren en güncel haberleri takip ettiğimiz içeriğimizin Nisan ayı sizlerle. Bu ay sizlere bir çok haber sitesinden derlediğimiz, bütün dünyayı ilgilendiren en güncel haberleri bu başlıkta bulabilirsiniz. 

Algoritmalar ve Yapay Zekâ Çağında ‘Dijital Okuryazarlık’ Nasıl Olmalı?

Çocuklardan ve gençlerden uzun zamandır çağlarının teknolojileriyle ilgili dijital beceriler ve bilgiler geliştirmeleri bekleniyor. 1980'lerde bu, "bilgisayar okuryazarlığı" ve temel programlama komutlarını öğrenme ve disketlerin nasıl biçimlendirileceği gibi şeylerken, sonradan "bilgisayar becerileri" biçimini aldı. 1990'larda dikkatler "internet okuryazarlığına ve hiper metinde gezinme ve web sayfaları oluşturma gibi "web becerilerine" çevrildi. 2000'ler ve 2010'lar "siber güvenlik" ve çevrimiçi iletişim, yaratıcılık ve işbirliği gibi "21. yüzyıl becerilerinin yükselişine tanık oldu.  

Dijital Dünyada Çocukları Korumak mı Çocuk Haklarını Korumak mı?

Önceki nesiller, ergenlik veya yetişkinlik dönemine kadar dijital medyaya maruz kalmamış olsa da 2000'lerde doğan çocukların çoğu dijital medyayı bebeklik döneminde kullanmaya başladı.  Bir restoranda, yetişkinler yemek yerken bir çocuğun telefon ile oynadığını görmek nadir rastlanan bir olay değildir. Çocukların oyun ve medya alışkanlıklarına karşı savaşmak, dalgaya karşı kürek çekiyormuş gibi hissettirebilir ancak ekran başında geçirilen zaman hem çocuklar hem de yetişkinler için kaçınılmazken dijital dünyayı şeytanlaştırmak aslında istediğimiz sonuçların tersinde bir sonuç elde etmemize sebep olabilir. Çocukların dijital dünyadaki varlığı ebeveynler için çocukları hakkındaki bilgilere ulaşılabilirliği zorlaştırıyor. 

Ebeveynler için Medya Okuryazarlığı Rehberi

Projenin asıl amaçlarından biri ebeveynlere çocuklarını kendine güvenen, sorumlu ve bilgili medya kullanıcıları olmaları için nasıl eğitmeleri gerektiğini gösteriyor. Proje, medya ve/veya dijital okuryazarlık programlarının ana hedef grubunun çoğunlukla çocuklar ve gençler olduğunu, ancak aile çevrelerinin ve akranlarının etkisinin, genel olarak okullarda uygulanan bu tür programların etkisinden büyük ölçüde ağır bastığını gösteren çalışmaları takip ediyor. 

Küresel Güney’de Sosyal Medya ve Ergenlerin İyi Olma Hali

Current Opinion in Psychology dergisinin  ¨Social media and adolescent well-being in the Global South ¨  adlı derlemesi , sosyal medyanın Küresel Güney'de ergenlerin iyi olma halini nasıl etkilediğini, bu konu üzerine araştırmaların eksikliğini  ve bunu gidermenin önemi ve yöntemlerini vurguluyor. Sizler için bu yazıyı özetledik ve Türkçeleştirdik. 

Tüketim Kültürünün Yeni Mecrası Metaverse Çocuklara Hazır Mı ?

Günümüzün en popüler ve bir o kadar da tartışmalı konusu olan metaverse, yani Türkçe adıyla sanal evrene yönelik merak her geçen gün daha da yaygınlaşıyor ve kitleler üzerindeki etkisini giderek arttırıyor. Metaverse, insanların, hayatlarını dijital bir kurgusal evrende yaşamalarına aracı oluyor. Çocuklar üzerindeki potansiyel etkileriyle de kimi zaman tartışılıyor.  

Oxford Internet Enstitüsü Araştırması: Sosyal Medya Kız ve Erkek Çocukları Farklı Etkiliyor

Oxford İnternet Enstitüsü'nden uzmanların dahil olduğu uluslararası bilim insanları ekibi tarafından yayınlanan araştırmaya göre, kızlar ve erkekler ergenliklerinde farklı zamanlarda sosyal medya kullanımının olumsuz etkilerine karşı daha savunmasız olabilirler. İngiltere'deki Nature Communications dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre kızların 11-13 yaşlarında, erkek çocukların ise 14-15 yaşlarında sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasında olumsuz bir bağlantı yaşadıklarını gösteriyor.  

Dijital Medya ve Çocuk İlişkisi Gazetelerde Nasıl Sunuluyor?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç, yakın zamanda tamamlamış olduğu, BAP fonu ile desteklenen araştırmasının bulgularını 29 Mart’ta hibrit bir etkinlikle sundu. ‘Dijital Medya ve Çocuk İlişkisi Gazetelerde Nasıl Sunuluyor?: Söylemler, önyargılar, öneriler’ başlıklı tartışma etkinliği, Bilgi Üniversitesi Toplumsal Etki Odaklı Çocuk Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı kapsamında, ÇOÇA’nın organizasyonuyla gerçekleşti. Yaklaşık elli dinleyicinin katıldığı etkinlik, İletişim Fakültesi RGB stüdyolarının desteğiyle, zoom üzerinden ve yüz yüze eşzamanlı olarak gerçekleşti.  

Savaşları Çocuklarla Nasıl Konuşmalıyız?

Çocuklar güvenlik ve emniyet duygusu için, özellikle kriz zamanlarında ebeveynlerine bakarlar. Çocuklar medya ile geçirdikleri yoğun vakitlerde gündemde yer alan savaş, doğal afetler, kazalar gibi endişe ve kaygı uyandıran haberlere maruz kalabilirler. Üstelik bu haberler bazen yanlış bilgi içerebilir veya abartılı bir dil kullanımı çocukların kaygılarını körükleyebilir. Bu nedenle günümüzde ebeveynlerin çocuklarını hem bilgi kirliliğinden korumaları, hem de onları güvende hissettirmeleri önem arz ediyor. Bu yazımızda önemli ve güncel bir noktaya değindik: Savaşları çocuklarla nasıl konuşmalıyız?