Devam Eden Akademik Araştırma Projeleri

Yürütücü: Dr. Esra Ercan Bilgiç. Çocukların Dijital Dünyayla İlişkisinin Türkiye Basınında Temsili: Ahlaki panikten dijital fırsat ve hakların tanınmasına. Eylül 2020 – Mart 2021. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeri (BAP) Fonu ile desteklenmektedir.

En: Turkish media coverage of children’s relation to the digital world: from “moral panic” to the recognition of opportunities and digital rights. September 2020 – March 2021. Ongoing research project supported by Istanbul Bilgi University Scientific Research Fund

Uluslararası Konferans Sunumları

Esra Ercan Bilgiç. “Turkish media coverage of children’s relation to the digital world: from “moral panic” to the recognition of opportunities and digital rights”. Abstract accepted to the 8th European Communication Conference to be held in Braga, Portugal, October, 2021

Esra Ercan Bilgiç. “Mediatization of family in pandemic times”. Paper presented at the TUGFOSS 6 th Turkish-German Frontiers of Social Science Symposium, October 2020

Esra Ercan Bilgiç. “The Meditatization of Family Among Pre-Schoolers’ Families in Istanbul”. Paper Presented at ECREA 2016 5th European Communication Conference, November 2016, Prague, CZ

İlgili Dersler

 MED 403 & MED 404 – İletişim Laboratuvarı (C-Lab) Dijital Medya ve Çocuk Çoklu Medya İçerik Üretimi Projesi, Dr. Öğretim Üyesi Esra Ercan Bilgiç, Yeni Medya ve İletişim Lisans Programı, 2016 Bahar döneminden bu yana her dönem devam etmektedir.

MED 200 – Children and Youth in the Digital Age, Dr. Öğr. Üyesi Esra Ercan Bilgiç, Yeni Medya ve İletişim Lisans Programı, 2021 Bahar Dönemi

IIW 201 & IIW 202 – Independent Interdisciplinary Work, Dr. Öğr. Üyesi Esra Ercan Bilgiç, İletişim Fakültesi, 2015 Güz döneminden bu yana devam etmektedir

MED 515 – Digital Media and Children, Dr. Öğr. Üyesi Esra Ercan Bilgiç, Medya ve İletişim Sistemleri Yüsek Lisans Programı, 2016 Bahar Dönemi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı – İlgili Yüksek Lisans Tezleri

Gülşah Sezer. Sosyal Medya Kullanıcısı Ebeveynlerin Sahte Haber Okuryazarlığı. Ocak 2021, Tez Danışmanı: Dr. Esra Ercan Bilgiç

Deniz Aktaş. Sosyal Medyanın Destek Olarak Kullanımı: Facebook’ta Ebeveynliğin Medyatizasyonu. Mayıs 2020, Tez Danışmanı: Dr. Esra Ercan Bilgiç

Ayça Ebcin. Çocukların Dijital Zeka Düzeyleri ile Ebeveynlerin Sosyo Ekonomik Durumunun İlişkisi. Ocak 2019, Tez Danışmanı: Dr. Esra Ercan Bilgiç

İpek Kesici. Türkiye’deki Genç İzleyicilerin YouTuber’lara Duyduğu Hayranlık Eğilimleri. Haziran 2018, Tez Danışmanı: Dr. Esra Ercan Bilgiç

Begüm Suyolcubaşı. Ortaokul Çağında Görülen Siber Zorbalıkta Aile ve Öğretmenlerin Farkındalığı. Haziran 2018, Tez Danışmanı Dr. Esra Ercan Bilgiç

Eda Yılmayan. Çocuk ve Dijital Medya İlişkisinde Aile Tutumları. Haziran 2017, Tez Danışmanı: Dr. Esra Ercan Bilgiç

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı (LITE) – İlgili Yüksek Lisans Projeleri

Semih Bilgin. Kindly: An Online Platform for Children Aged 7-12: A New Way of Doing and Sharing Culture by Children. Ocak 2021, Proje Danışmanı: Dr. Esra Ercan Bilgiç

Kadriye Sipahioğulları. Baykuş: A Guidance Application on Balanced Time-Use for Children Aged 6-12. Ocak 2021, Proje Danışmanı: Dr. Esra Ercan Bilgiç

Merve Sarıhan. Make Books Cool Again: An Online Networking Game for Children Aged 8-12. Haziran 2020, Proje Danışmanı: Dr. Esra Ercan Bilgiç

Dr. Esra Ercan Bilgiç’in Seminer – Sempozyum  – Panel Konuşmaları

Esra Ercan Bilgiç. “Dijital Dünyada Hak Temelli Pozitif Ebeveynlik”. İbn-i Haldun Üniversitesi Medya Konuşmaları, Nisan 2020

Esra Ercan Bilgiç. “Sosyal Medya ve Çocuk”. II. Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu. SEV Amerikan Koleji, Şubat 2020

Esra Ercan Bilgiç. “Dijital Yetkin Çocuklar: Çevrimiçi Dünyada Riskler ve Fırsatlar”. Çocuğun Katılım Hakkı: Neredeyiz Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kasım 2019

Esra Ercan Bilgiç. “Dijital Medya ve Çocuk”. Çocuk ve Medya Paneli, İstanbul Barosu, Kasım 2019

Esra Ercan Bilgiç. “Dijital Medya ve Çocuk Platformu”. Yeni Medya ve Aile Çalıştayı, Üsküdar Üniversitesi, Mart 2019

Esra Ercan Bilgiç. “Dijital Medya, Çocuk ve Aile”. TÜZYEV Veli Semineri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mart 2019

Esra Ercan Bilgiç. “Dijital Medya, Çocuk ve Aile”. Çocuk Dünyasına Yolculuklar Söyleşisi. , Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Şubat 2019

Esra Ercan Bilgiç. “Dijital Zeka Becerileri Cinselliği Öğrenirken Neden Gerekli?” Koç Okulu 4. Ebeveynlik Kongresi, Aralık 2018

Esra Ercan Bilgiç. “Dijital Dünyada Çocuk Olmak”.  Yeni Gelenek Dijital Gelecek Semineri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Aralık 2017

Esra Ercan Bilgiç. “Çocukların Dijital Medya Kullanımında Doğru Bilinen Yanlışlar”. Bilinçli Ebeveynlik Semineri, Sabancı Üniversitesi, Kasım 2016

EEB