2021-2022 BAHAR DÖNEMİ İÇERİK EKİBİMİZ

Aleyna Ay (C-LAB),Psikoloji& Yeni Medya ve İletişim Bölümü Son Sınıf Öğrencisi: “Son derece dijitalleşmiş bir dünyada yaşamak bilgiye ulaşmayı kolaylaştırsa da bu ortamda istenmeyen pek çok içerik de karşımıza çıkabiliyor. Yetişkin bireyler olarak bu bilgilerin bizim için yararlı olup olmadığına karar verebilmemiz mümkün ancak çocuklar söz konusu olduğunda durum pek öyle olmuyor. Bu sebeple çoğu ebeveyn çocuklarının teknolojik cihaz kullanımından endişe duyuyor ve bu cihazların kullanımını olabildiğince sınırlandırmak için çabalıyorlar. Dijital Medya ve Çocuk projesiyle, özellikle ebeveynlerin bu yöndeki korkularını en aza indirerek dijitalleşmenin çok daha verimli kullanılabileceğini onlara gösterebileceğimizi düşünmek bile beni çok heyecanlandırıyor. Dijital Medya ve Çocuk projesinde çalışmaktan mutluluk duyuyorum.”

Janset Özdemir (C-LAB) Psikoloji & Yeni Medya Son Sınıf Öğrencisi: “ Giderek dijitalleşen ve medyatikleşen dünyada özellikle internet temelli içerikler hepimizin hayatlarının yadsınamaz bir gerçeği haline geliyor. Dijital dünyaya katılım sağlayan kullanıcıların büyük bir kısmını da çocuklar oluşturuyor. İnternetin içerik çeşitliliği zaman zaman ebeveynlere kaygı unsuru olmakla birlikte, aynı zamanda bilgiye ulaşım kolaylığı açısından yeni nesile büyük bir güç vaad ediyor. Dijital Medya ve Çocuk Projesi; internette doğru, güvenilir ve sağlıklı içeriğe ulaşım konusunda ebeveynlere güzel bir kılavuz ve farkındalık olmak istiyor. Bu projenin bir parçası olarak, dijitalleşmenin geleceğimiz olan çocuklar adına avantaja çevrilmesine katkı sağlama şansım olduğu için çok heyecanlıyım.

Ece Baz (C-LAB) Yeni Medya ve İletişim Bölümü Son Sınıf Öğrencisi: “Her geçen gün sosyal medyada kirlilik çoğalıyor, çocuklar da merak duygularının yoğun olması nedeniyle her yeni şeyi keşfetmek istiyorlar. Bu sırada da maalesef zararlı içeriklere maruz kalıp onlardan da etkileniyorlar. Bunu önlemek için Dijital Medya ve Çocuk, hem çocukların ilgisini çekecek içeriklerle onları bilinçlendiriyor hem de ebeveynler ve öğretim üyelerinin onlar için en güvenli ve bilinçli ortamı yaratmalarına katkı sağlıyor. Çocukların teknoloji ve medya ile olan ilişkilerinin incelenip onlar için teknolojiyi en yararlı hale getirmenin onların hayatlarını büyük ölçüde olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Bu yüzden de Dijital Medya ve Çocuk’ta yer aldığım için çok şanslıyım.”

Lara Kaya (C-LAB) Yeni Medya ve İletişim Bölümü Son Sınıf Öğrencisi: “Djital medya ve cocuğu seçme sebebim; gelişen dünyada çocukların çok savunmasız bir halde olması ve ebeveynlerin cocuklara yol göstermesine bir nevi aracı olabilmek. Bu misyonumu gerçekleştirmek için dijital medya ve çocuğun web sayfasına içerik üretmek ve dijital dünyadaki olası negatif etkileri en aza indirmek için bilgilendirici yazılar yazmak, ve üretmek en temel amacım.

Başak Günüşen (C-LAB), Psikoloji & Yeni Medya ve İletişim Bölümü Son Sınıf Öğrencisi: “Dijital medya dünyamızın en önemli iletişim araçlarından biri olarak her yaştan bireye dokunuyor. İçine doğdukları bu teknolojik çağ ile dijital medyanın en büyük kullanıcıları çocuklar ve onları savunmasız oldukları bu dünyadan korumak isteyen ebeveynleri. Bu doğrultuda doğru ve güvenli bilgiyi sunmak en büyük hedefimiz. Ben de yeni nesilin bir parçası olarak çocukların geleceğimiz olduğunu biliyor, buna inanıyor ve böyle bir projenin içinde yer almaktan gurur duyuyorum.”

Sabriye Eren (IIW) Psikoloji Son Sınıf Öğrencisi: Zamanın ruhunu yakalayabilmek dijital medyanın ve kapsadığı alanların çeşitliliği ile zorlaşıyor. Buna en hızlı uyum sağlayan çocuklar ve onların hızına yetişmekte zorluk çeken yetişkinler arasındaki köprüleri inşa ederken bu oluşumda var olmaktan mutluyum. Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile oluşan kuşak farklılıklarını göz önünde bulundurarak gelecek nesillerle aramızdaki empati ve anlaşılabilirliği arttırmak amacı ile bu bu projede yer almak beni heyecanlandırıyor. Büyükler olarak görevimiz çocukların bulundukları toplumda güvenli bir şekilde var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri zorlukları önceden tespit edebilmek. Umarım bu macerada onlara ve ebeveynlerine ışık olabiliriz.

Selin Akcanca (C-LAB) Medya ve İletişim Son Sınıf Öğrencisi : Dijitalleşen dünya ile birlikte ekranlara bağımlı olan bir nesil haline gelmekteyiz. Bu durumu avantaja çevirmenin ve bunun yanı sıra çocukları korumanın birçok yolu bulunmakta. Şimdiki ebeveynleri ve yakın gelecekteki ebeveyn adaylarını bilinçlendirmek ve çocuklara fayda sağlamak beni çok gururlandırır. Bu nedenle dijital medya ve çocuk projesinde yer almayı istedim.

Ecem Uçun ( C-LAB) Medya ve İletişim Son Sınıf Öğrencisi : Gelişen dijitalleşme ile çocukların birer kullanıcıya dönüşebilmesi ve bu dünyada yer alabilmesi adına ebeveynlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Dijital medya ve Çocukta yer aldığım için çok şanslıyım. Sosyal medyaya içerik üretmek ve ebeveynlere ulaşmanın bu konuda yapılabilecek en etkili yol olduğunu düşünüyorum.

Erdinç Çatalkaya (C-LAB) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Son Sınıf Öğrencisi: Teknolojinin gelişmesiyle gün geçtikçe artan dijitalleşme, insanları kendisine bağımlı hale getirmektedir. Bazı konularda hayatımızı kolaylaştıran ve işlerimizi hızlandıran sayılı yararları olsa da sayısız olumsuz etkileri olduğu da aşikârdır. Bu olumsuz etkilerden ise en çok etkilenenler, gözlerini dijital bir çağa açan çocuklardır. Kanımca, çocukluk çağı insan hayatının en önemli dönemidir ve dijitalleşmeyle beraber günümüzün çocukları ve gelecek yeni nesil büyük tehdit altındadır. İşte ben, sebebi dijitalleşme olan çocukların karşılaştığı veya karşılaşabileceği sorunlar hakkında özellikle ebeveynleri ve anne-baba adaylarını bilinçlendirmek için “Dijital Medya ve Çocuk” projesini seçtim. Böyle bir projenin içerisinde yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.

Derya Dinçel ( IIW) Psikoloji Son Sınıf Öğrencisi : Dijital medya bir bilgi denizi ve maalesef günümüzdeki çoğu deniz gibi dijital medyanın da kirliliği gözümüze çarpıyor. Hepimiz gibi çocuklar ve ebeveynleri de bazı anlarda kirli temiz ayrımı yapmakta zorlanabiliyor. Aynı zamanda direkt olarak bilgi eksiği olan çocuklar ve aileler de var. Bu bilgi eksikliği sonucunda çocukların dijital dünyadan uzaklaştırılması, ebeveynlerin endişe içinde yaşaması ya da tam tersi çocuğun dijital dünyada tek başına, kendi haline bırakılması gibi sonuçlar doğuyor. Tüm bunlara karşı olarak, sağlıklı bir dil kullanılarak ve korkutmayarak bilinçlendirme yapılan bu projede yer almak beni mutlu ediyor.

Görkem Sağlam ( IIW) Reklâmcılık ve Yeni Medya Son Sınıf Öğrencisi : Yeni jenerasyonlar artık çok ciddi bir farkındalık sahibi olmamız gereken dijital bir dünyaya doğuyor. Bu alanda hepimizin gerekli sorumlulukları alarak çeşitli mecralarda bilgi veren, eğlenerek öğreten ve bunun gibi bir çok çeşitli konseptte çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Her zaman aklımda olan bu fikirleri gerçekleştirebilmem için gereken her şey dijital medya ve çocuk mecrasında mevcut. Bu oluşumun içinde olduğum için son derece şanslı ve mutlu hissediyorum.

Duru Benli (IIW) Uluslararası İlişkiler ve Reklamcılık İkinci Sınıf Öğrencisi : “Şu anda hayatımızı yaşayış seyrimizde gerek üretici gerek tüketici konumunda, dijital medya ile sürekli bir etkileşim halindeyiz. Dijital medyayı doğru ve bize fayda sağlayacak bir şekilde kullanmanın bir beceri olduğunu düşünüyorum. Bu beceriyi en başta ebeveynlerin kazanmaları ve çocuklarını da bu şekilde yönlendirmeleri fazlasıyla önemli. Bu sayede toplumsal olarak bilinçlenebilir ve dijital medyayı doğru kullanarak bize sunduğu çeşitli imkanlardan en efektif şekilde yararlanabiliriz. Aslında bu yönden bakıldığında Dijital Medya ve Çocuk projesi benim gözümde aynı bir sosyal sorumluluk projesi olarak duruyor. Bu ekibin bir parçası olmaktan ve ebeveynlerin bilinçlenmesine yardım ederek yeni jenerasyonalar için fayda sağlamaktan, toplumsal gelişimde bir katkım olasından gurur duyuyorum.

Kağan Sarp Gökce (IIW) Reklamcılık ve Yeni Medya Son Sınıf Öğrencisi: İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı itibariyle sosyal medya artık hiç olmadığı kadar hayatımızın bir parçası ve bu durum biz farkında olmasak bile günlük hayatımızı etkiliyor. Ve maalesef çocuklar bu konuda çok savunmasız. Onlar için sosyal medyada güvenli bir alan yaratabilme ihtimali beni çok heyecanlandırdığı için Dijital Medya ve Çocuk ekibinde yer alıyorum.

Berfin Yeşilırmak ( C-LAB) Medya ve İletişim 3. Sınıf Öğrencisi : İçinde bulunduğumuz çağda çocuklar dijital medyanın büyük bir parçasını oluşturuyorlar. Onların fazlasıyla savunmasız oldukları bu büyük mecrada ebeveynlerinde bir o kadar bilinçli olması gerekiyor. Bizler medya öğrencileri olarak, çocukların ve ebeveynlerin bilinçsiz yaklaşımlarının önüne geçmek zorundayız. Bu bilinci insanlara kazandırabilmek ve çalışmalar yapabilmek için Dijital medya ve çocuk projesinde yer alıyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum!