ABD’de Çocuk ve Gençlerin Medya Kullanımı

13 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımına yasalar izin vermiyor; ancak günümüzde çocukların, sosyal mecralarda ve pek çok çevrimiçi platformda aktif kullanıcılar olduğunu biliyoruz. ABD’de yaşayan 8-12 yaş grubunun çevrimiçi medya kullanım pratiklerini inceleyen rapor, bu konuya ışık tutuyor.

8-12 Yaş ve Ergenler Tarafından Medya Kullanımı Raporu

Common sense media internet sitesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan çocuk ve gençlerin 2019 medya kullanımı hakkında bir rapor yayınlandı. Rapor, 2015’ten 2019’a kadar, çocukların ve gençlerin medya kullanımı hakkında çeşitli alanları araştırıp seneler arasındaki farkı karşılaştırma yoluyla inceliyor. Araştırma, iki farklı yaş grubu arasında yapılıyor. Birinci grup 8-12 yaş aralığındaki çocuklar ve ikinci grup 13-18 yaş aralığındaki ergenler.  Bu yazıda, birinci gruptaki çocuklara odaklanacağız. Raporda ilk olarak, çocukların gün içerisinde medya kullanımına harcadıkları süreler ve alanlar üzerinde duruluyor.

Medya Kullanımına Harcanan Zaman ve Kullanma Yöntemleri

·      Televizyon

·      Bilgisayardan, akıllı telefonlardan ve tabletlerden çevrimiçi izlenme

·      Akıllı telefondan ve tabletlerden oynanan oyunlar

·      Sosyal medya kullanımı

ABD’de 8-12 yaş grubunda televizyon izlenme oranı 2015’te %71 iken 2019’da bu oran %57’e düşmüş. Çevrimiçi videoların bilgisayardan izlenme oranı %10 olarak her iki yılda da sabit kalmış; fakat akıllı telefonlardan ve tabletlerden çevrimiçi videoların izlenme oranı 2019 yılında artmış. Bu oranlar ise şu şekilde: Akıllı telefonlarda %8’den %27’e ve tabletlerde ise %16’dan %22 oranlarına artış göstermiş. Geleneksel medya araçlarının yerini, akıllı telefon ve tablet gibi günümüzde daha kullanımda olan araçlara bırakmış olmasının, oranların bu şekilde değişmesine neden olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle, akıllı telefonlardan ve tabletlerden oynanan oyunların oranları, rapordaki sonuçlara göre artış gösteriyor. Akıllı telefonlardan oynanan oyunların oranı %14’ten %22 oranına ulaşmış olup, tabletlerden oynanan oyunların oranı ise %27’den %22’ye düşmüş durumda. Sosyal medya kullanımı ise en çok akıllı telefonlar üzerinden gerçekleşiyor. Akıllı telefondan kullanılma oranı %9’dan %11 oranına artmış olup, bilgisayardan kullanım oranı %1’e ve tabletten kullanım oranı %2 oranına düşüş yaşamış olduğu görülüyor.

Günlük Medya Aktiviteleri

·       Televizyon

·       Çevrimiçi videolar

·       Mobil oyun oynanması

·       Video oyunu oynanması

·       Bilgisayar oyunu oynanması

·       Sosyal medya kullanımı

Televizyon izlenmesi oranı %62’den %63’e, çevrimiçi videoların izlenmesi ise %24’ten %56’ya ve mobil oyun oynanması %24’ten %46 oranına ulaştı. Video oyunu oynanması %12’den %24’e, bilgisayar oyunu oynanması %14’ten %15’e ve sosyal medya kullanımı %10’dan %13 oranına yükseldi.

Medyadan Duyulan Zevk

Raporda incelenen bir diğer konu ise medya mecralarının kullanılışından duyulan zevk konusu. Bu konunun incelenmesi çok önemli çünkü raporun bu kısmı, gelecek hakkındaki veriler için bilgi teşkil ediyor. Bu veriler yine farklı mecralar üzerinden elde edilmiş:

·       Televizyon

·       Çevrimiçi videolar

·       Mobil oyun oynanması

·       Video oyunu oynanması

·       Bilgisayar oyunu oynanması

·       Sosyal medya kullanımı

Televizyonun oranı %61’den %50’e düşerken, çevrimiçi video izlenmesi %46’dan %67’ye ve mobil oyun oynanması %51’den %55 oranına yükselmiş durumda. Video oyun oynanma oranı ise %52 oranıyla iki senede de aynı oranda kalmış. Bilgisayar oyunu oynanma oranı %51’den %37’ye ve sosyal medya kullanımı %13’ten %8 oranına düşmüş.

Rapordaki bir diğer başlık ise sosyal medya. Sosyal medya kullanımı incelenirken değişik veriler elde edilmiş. Bu veriler farklı çünkü şu an 16-18 yaşlarında olan gençlerin sosyal medya ile ilk temaslarının hangi yaş gruplarında gerçekleştiği incelenmiş. Bu yaşlar arasında sosyal medya ile ilk temas yaşının 13’ün altında olanların oranı %28, 13-14 yaş arası olanların oranı %43 ve 15-18 yaş arası olanların oranı %30.

Sonuç olarak, bu raporda sunulan veriler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çocuk ve gençlerin medya kullanımındaki eğilimlerini anlamada çok önemli bir kaynak durumunda. Çocuklar ve gençlere bir çok farklı kanal aracılığıyla değişik içerikler üretiliyor ve bu içerikleri bu yaş grupları tüketiyor. Çocuklar ve gençler, bu etkinliklerde geçirdikleri zamanı fazla bulmuyorlar ve daha fazlasını istiyorlar. Burada da yol gösteren ebeveynlerin rolleri devre giriyor. Onlara yasaklar getirmek yerine onları daha eğitici içerikleri kullanmaya yönlendirmek ya da belli zaman kısıtlamaları getirmek gibi farklı yollar denemek mümkün. Çocukların medya kullanımında televizyondan çevrimiçi izlemeye geçişin önemli etkileri olduğu görülüyor. Çevrimiçi video görüntüleme, ebeveynler ve diğer aile üyeleriyle birlikte görüntüleme açısından daha az fırsat sunan, daha kişiselleştirilmiş bir etkinlik. Raporda, değişen verilerin çoğu ülkede aşağı yukarı aynı olması bekleniyor çünkü çevrimiçi içerikler benzer zaman dilimlerinde popüler olmakla beraber, benzer şekillerde tüketiliyor. Bu araştırma, bu açıdan çoğu ülke için temel oluşturuyor.

Raporun orijinal haline buradan erişebilirsiniz.

 Kaynakça

Common Sense Media. (2019). The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens, 2019 . Common Sense Media: https://www.commonsensemedia.org/research/the-common-sense-census-media-use-by-tweens-and-teens-2019 adresinden alındı