İsveç’te Ebeveynler ve Dijital Medya: Çocukların Dijital Medya Kullanımı Aktif Aile Katılımıyla Desteklenmeli

İsveç’te Ebeveynler ve Dijital Medya: Çocukların Dijital Medya Kullanımı Aktif Aile Katılımıyla Desteklenmeli

Çeviren: Tuğçe Cıngı

Daniel Kardefelt Winther’ın çocuklar ve dijital medya üzerine yaptığı araştırmaya göre İsveç’te çocukların dijital medya kullanım oranının son on yılda yüksek bir hızla arttığı görülüyor.

Çocuklar ve gençler arasında dijital medya kullanımı artarken anne ve babaların endişeleri de artmaya devam ediyor. Konsey, 9-12 yaş arası çocukların anne babalarının %75’inin dijital oyunların bağımlılık yaptığını, %63’ünün ise dijital oyunun diğer etkinliklerden daha fazla zaman aldığını söylediklerini belirtiyor.

İsveç Medya Konseyi’nin yayınladığı ‘Ebeveynler ve Medya’ raporuna göre iki yaşının altındaki İsveçli çocukların dijital oyun oynama oranı 2013 yılında %7 iken bugün bu oran %26’ya yükseldi

OqS70G6CNp67kZ3QTvevxR7OLZee1qKh9aT6scNIXY8

İsveçli anne babalar genel olarak dijital medya kullanımını desteklerken, %92’si bu oyunların çocuklar üzerinde zararlı etkilerinin olduğu görüşünde.

Çocukları Korumak Meselesi

İsveçli anne babalar oyun bağımlılığı ile ilgili endişe duyarken bir  yandan da bu oyunların yararları da olabileceğini söylüyorlar.

Ebeveynlerin %47’si dijital oyunların çocukları pasifleştirdiğini, %65’i onlara pozitif şeyler kattığını, %70’i ise bu oyunların çocuklar için dinlendirici olduğunu düşünüyorlar.

Çocukların dijital oyunlara erişimini kısıtlamak onları olası zararlardan korurken beceri ve yeteneklerinin gelişmesi gibi olumlu potasiyeli de yok edebiliyor. Bu durum, çocuk haklarını korumak ve onlara gerekli olanı sağlamak arasında bir çelişkiye neden oluyor.

Hal böyleyken ebeveynler nasıl davranacaklarını şaşırıyor. Nitekim çocukların dijital medya kullanımı ile ilgili yanlış müdahaleler çocukların geleceğini etkileyecek  sonuçlar doğurabilir.

Çocuklar Kadar Ebeveynlerin de Rehberliğe İhtiyacı Var

Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu çocukları ve gençleri internet ortamından korumanın kendi sorumlulukları olduğuna inanırken yarısından fazlası çocukları korumak için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşünüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesi, çocukların koruma, tedarik ve katılım hakkı olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle dijital toplumda çocukların bu haklarını korumak için anne-babalara bilgi ve rehberlik sağlamak gerekiyor.

EU Kids Online Projesi** sonuçlarına göre anne-babalar çocuklarıyla internet hakkında konuştuklarında veya interneti birlikte araştırma yapmak için kullandıklarında, bu aktif katılım çocukların online becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyor.  Aktif katılım hem çocukları koruyor hem de onların çeşitli alanlarda gelişmelerini sağlıyor.

* Daniel Kardefelt-Winther, internet ve oyun bağımlılığı üzerine araştırma yürüten İsveç Karolinska Enstitüsünde, Klinik Sinirbilim Bölümü’nde yaptığı doktora sonrasında görevini araştırmacı olarak sürdürmekte ve dijital dünyada çocuk hakları üzerinde uluslararası bir projeyi koordine eden UNICEF araştırma ofisinde çalışmalarına devam etmektedir.

** EU Kids Online (Avrupa Çevrimiçi Çocuklar), çocukların internet ve yeni medya araçlarını güvenli kullanımı konusunda, kültürel, bağlamsal, ve tehlike durumları ile ilgili bir çok ülkeyi kapsayan bir araştırma projesidir.

Not: Bu yazı Media@LSE Parenting for a digital future blogundan Türkçe’ye çevrilmiştir.

Yazının orijinali için tıklayın

Leave A Comment