Ebeveynlerin Aşırı Telefon Kullanımı Aile Yaşamını Kötü Etkiliyor

YAZANÖzüm Canbeldek

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birçok uzman, çocukların telefon, bilgisayar, tablet gibi dijital medya araçları  ile olan ilişkilerini incelemeye başladı. Bu inceleme konularının başında ise dijital medya kullanımının çocuklar üzerinde fiziksel veya psikolojik olarak kötü bir etkiye sahip olup olmadığı geliyor. Fakat konuyla ilgili olarak incelenmesi gereken başka bir nokta daha var: Ebeveynlerin dijital medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkisi.

Tıpkı çocuklar üzerinde olduğu gibi aşırı dijital medya kullanımının ebeveynler ve aile yaşamı üzerinde de bir takım olumsuz etkileri bulunuyor. Birlikte geçirilmesi gereken zaman dilimlerinde ebeveynlerin sürekli olarak akıllı cihazlarıyla ilgilenmeleri, çocuklar üzerinde olumsuz etki yaparak aile yapısına zarar verebiliyor. Bu durumun başında ise çocukların kendilerini göz ardı edilmiş hissetmeleri geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Digital Awareness UK (İngiltere Dijital Farkındalık Kuruluşu) tarafından İngiltere’de ortaokul öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, anne-babaların aşırı cep telefonu kullanımı aile yaşantısına zarar veriyor. Üstelik çocukların, araştırma sorularına verdikleri cevaplar ise oldukça dikkat çekici.

Çocuklar Ailelerinden Telefonlarını Bırakmalarını İstiyor

Ankete katılan 11 ila 18 yaş arasındaki 2.000 çocuğun üçte birinden fazlası, ebeveynlerinin elektronik cihazlarını kontrol etmelerini istemediğini söylüyor. Buna ek olarak çocukların:

  • % 82’si yemek saatlerinin cihaz içermemesi gerektiğini hissediyor.
  • %22’si telefon kullanımının aile üyelerinin birlikte eğlenmelerini engellediğini belirtiyor.
  • % 36’sı ailelerinden telefonlarını bırakmalarını istiyor.

Ebeveynler Durumun Farkında Değil

‘’Ankete katılan ebeveynlerin %95’i bu durumu inkar ediyor.’’

İşin başka boyutu ise çocukların anne babalarının aşırı telefon kullanımlarından rahatsız olduklarını belirtirken, ebeveynlerin bu durumun farkı olmaması. Çocukların %14’ü ebeveynlerinin yemek saatinde çevrimiçi olduklarını söylerken, ankete katılan 3 bin ebeveynin %95’i bu durumu inkar ediyor. Üstelik çocukların %36’sı bugüne kadar en az bir kere anne babalarından telefonlarını bırakmalarını istediklerini belirtiyor. Buna rağmen öğrencilerin %44’ü bu isteklerinin ebeveynleri tarafından göz ardı edildiğini söylüyor.

Ebevynlerin neredeyse yarısı (%43’ü) ise zamanlarının çoğunu çevrimiçi olarak geçirdiklerini düşünmelerine rağmen sadece %10’u mobil kullanımlarının çocukları için endişe gerektirdiğine inanıyor. Buna bağlı olarak ebeveynlerin:

  • % 37’si hafta sonları günde üç ila beş saat arasında çevrimiçi olduğunu belirtiyor.
  • % 5’i bu kullanımın haftasonunda günde 15 saate kadar çıkabildiğini söylüyor.

Ebevynlerin İyi Bir Rol Model Olmaları Gerekiyor

İngiltere Ashford Okulu temsilcilerinden Mike Buchanan’a göre ise,

 ‘’Yapılan anket, çocukların aşırı teknoloji kullanımının getirebileceği risklerin farkında olduklarını ancak yine de ebeveynlerin bu konuda çocuklara iyi bir rol model olmaları gerektiğini gösteriyor.’’ Araştırmayı yürüten Emma Robertson ise ‘’Araştırmanın anne babalar için bir uyarı niteliği taşımasını ve çocuklarıyla hem internet konularını derinlemesine konuşmalarını temenni ettiğini’’

ifade etti.

 

 

Leave A Comment