İnternette Çocuk İstismarı Birleşmiş Milletler’in Gündeminde

ÇEVİRENOğuz Kayır

‘Güvenli İnternet Günü’nde, Bağımsız BM insan hakları uzmanları tarafından, internette çocuklara yönelik cinsel tacizin önüne geçebilmek için kapsamlı ulusal stratejilerin geliştirilmesi önerildi.

11 Şubat 2020’de Cenevre’de, “Güvenli İnternet Günü” kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan BM insan hakları uzmanı Maud de Boer-Buquicchio, internetteki çocuk istismarı hakkında neler yapılabileceğini tartıştı. “Dijital ortamda çocukları korumak üzere yasal bir çerçeve oluşturulması ve çeşitli stratejiler geliştirilmesi devletlerin öncelikleri arasında olmalıdır. Davaların erken teşhis edilip tutuklanması, çocuk dostu raporlama mekanizmalarının oluşturulması ve etkili çözümlerin geliştirilmesi gerekiyor” diyen uzman, kurban merkezli yasa ve politikaların büyük önem taşıdığını söyleyerek faillerin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.  

Uzmanlar, çocuk istismarına yönelik içeriklerin tespit edilmesinde gerekli kaynak ve araçların sağlanmasının ve özel sektörün sunduğu servislerin suç teşkil edici içerik barındırmaması için hukuki düzlemde devletle işbirliği yapmasının önemini vurguluyor.  

Konuyla Mücadele

Devletler, IT endüstrisinin çocukların cinsel tacizine yönelik içeriklerin rapor edilip engellenmesi konusunda yeterli mekanizmalara sahip olup olmadığından emin olmalıdır” diyen Maud de Boer-Buquicchio, IT endüstrisinin çocukların dijital ortamda güvenliğini sağlamak adına daha fazla teknik uzmanlık ve kaynağa sahip olmalarının çağrısını yaptı.

Çocukları hedef alan içeriklerin önlenmesine öncelik tanınmalı; eğitim programları ve farkındalık yaratan kampanyalar aracılığıyla bu süreç desteklenmelidir” diye belirten uzmanlar, “Birlikte hareket edilmeli ve daha hızlı olunmalı” diyerek, 2030 yılından itibaren internetin çocuklara yönelik işlenen hiçbir suça ortam sağlamaması gerektiğinin altını çizdiler.

Geleceğe Yönelik Adımlar

Teknolojinin çocuk merkezli bir perspektiften ele alınması gerektiğini savunan uzmanlar, çocukların bu sorunla mücadelede en önemli aktörler olduğunu belirtiyor. BM insan hakları uzmanı Joseph Cannataci, devlet ve özel sektörün, çocukları ve gençleri sosyal medya platformları ve internetin güvenliği hakkında eğitme sorumluluğu olduğunu söyledi.

Yeni teknolojilerin ve onların çocuk hakları bağlamındaki etkilerini hali hazırda bulunan girişim ve süreçlere dâhil etmeliyiz” diye ekleyen Maud de Boer-Buquicchio, gelecek 10 yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan “Sustainable Development Goals” (Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri) listesine de bu konunun eklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Haberin orjinal hali için tıklayınız.

Leave A Comment